Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na usunięcie azbestu

NABÓR WNIOSKÓW W ROKU 2016 ZAKOŃCZONY

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2016.

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji z budżetu na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

 Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Dotacja nie obejmuje zakupu i montażu nowych materiałów budowlanych. Wysokość dotacji może stanowić nawet 100% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 4 000 tysiące złotych.

 Maksymalny koszt usunięcia (demontaż, transport, unieszkodliwianie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 złotych, zaś w przypadku usług polegających na transporcie  i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg.

 Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Leszna, Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy Wałowej 5 w nr 23.
Wniosek można pobrać poniżej, w plikach do pobrania lub bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2016 należy składać  od dnia 1 kwietnia 2016 roku do 31 maja 2016 roku.   
Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel.:  65 529 81 85.

 

Prezydent Miasta Leszna

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-07-01 09:06:18
0 Koszyk