Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na usunięcie azbestu

NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2017

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI NA USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W ROKU 2017.

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji z budżetu na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych miasta.

 Dotacje udzielane będą na demontaż, wywiezienie i unieszkodliwienie azbestu, lub w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany – jego wywiezienie i unieszkodliwienie. Dotacja nie obejmuje zakupu i montażu nowych materiałów budowlanych. Wysokość dotacji może stanowić nawet 100% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 4 000 tysiące złotych.

Maksymalny koszt usunięcia (demontaż, transport, unieszkodliwianie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 złotych, zaś w przypadku usług polegających na transporcie  i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekroczyć kwoty 800 zł/Mg.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5 w pokoju 23. Wniosek można pobrać poniżej, w plikach do pobrania lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.
Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2017 należy składać  od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 31 maja 2017 roku.   
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, tel.:  65 529 81 85.
                                                                                                                 
                                                                                                            Prezydent Miasta Leszna
Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-08-03 10:27:14
0 Koszyk