Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 30 marca 2018

Znamy skład Komitetu Rewitalizacji

Zdjęcie, Znamy skład Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna powołał skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Leszna na kadencję 2018-2021.

Otwarty nabór do Komitetu Rewitalizacji trwał od 31 stycznia do 16 lutego br. (Więcej informacji o naborze: TUTAJ )
W tym czasie zgłosiło się 16 osób – przedstawicieli różnych grup interesariuszy, z których Prezydent, zgodnie z Regulaminem dotyczącym zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i po dokonaniu oceny merytorycznej kandydatów, wyłonił 9 osób.

Przy wyborze składu Komitetu Rewitalizacji Prezydent kierował się dążeniem do zapewnienia reprezentatywności Komitetu tj. udziału w Komitecie osób z różnych grup wiekowych, najbardziej aktywnie uczestniczących w życiu wspólnoty samorządowej w aspekcie rewitalizacji, reprezentujących najbardziej aktywne, w procesie przygotowania i prowadzenia rewitalizacji, grupy nieformalne, organizacje i podmioty oraz osoby, które uzyskały znaczące poparcie ich kandydatury.

W otwartym naborze na członków Komitetu Rewitalizacji nie zgłosiły się osoby reprezentujące wspólnoty mieszkaniowe z obszaru rewitalizacji. W związku z tym, zgodnie ze wspomnianym powyżej Regulaminem ogłoszony zostanie nabór uzupełniający, jednak dopiero w chwili rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu w niepełnym składzie (nie później niż w ciągu trzech miesięcy od pierwszego posiedzenia Komitetu).

Oprócz członków wybranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiadają także przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, wskazanych przez władze tychże podmiotów.

Zarządzeniem nr 145/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 28 marca 2018r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2018-2021, w skład Komitetu wchodzą następujące osoby:

1. Pan Michał Biegajski – mieszkaniec obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
2. Pani Zofia Skrzypczak-Czekajło – mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
3. Pani Ann Goovaerts-Napiecek - mieszkanka obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
4. Pan Marcin Świdziński – mieszkaniec spoza obszaru rewitalizacji miasta Leszna,
5. Pani Karolina Sternal – właścicielka nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
6. Pan Adam Kenkel – osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji miasta Leszna,
7. Pani Magdalena Gałach – osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, poza obszarem rewitalizacji
8. Pani Beata Grzegorzewska - przedstawicielka organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
9. Pan Mariusz Musielak - przedstawiciel organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji,
10. Pan Damian Szymczak – przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna
11. Pan Maciej Kubiak – przedstawiciel Urzędu Miasta Leszna
12. Pani Donata Majchrzak-Popławska – przedstawicielka jednostki miejskiej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie
13. Pani Teresa Rękosiewicz – przedstawicielka Leszczyńskiej Rady Seniorów
14. Pan Łukasz Woźniak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
15. Pani Bernardyna Kaźmierczak - przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
16. Pan Sławomir Glapiak – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w kwietniu br.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-30 13:08:00
0 Koszyk