Graficzny nagłówek podstrony

Zakończone projekty

Zakończone projekty unijne inwestycyjne

Tytuł projektu Wartość projektu Źródło finansowania Jednostka realizująca Okres realizacji

Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim

36898515 EUR

 

Własne - 49,59%

UE - 50,41%

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.
2006 - 2010
Zakup nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie 9 867 460,88 PLN

Własne - 20%

Unia Europejska- 80%

Urząd Miasta Leszna 2009 - 2010

Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości w Lesznie

13 109 738,22 PLN

Własne - 60%

Unia Europejska- 40%

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

2010 - 2012

 

Budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ulicą Usługową

4 162 082,05 PLN

 

Własne - 50%

Unia Europejska- 50%

Urząd Miasta Leszna 2010 - 2011

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do granicy administracyjnej miasta

(koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

 

15 797 037,25 PLN

 

(koszty kwalifikowalne)

Własne - 50%

Unia Europejska - 50%

Urząd Miasta Leszna 2010 - 2011
Przebudowa DK12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej 7 467 039, 40 PLN

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

Urząd Miasta Leszna 2012


Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie - etap I: odcinek ulicy Usługowej

2 396 345,79 PLN

 

Własne - 35%

Unia Europejska- 65%

Urząd Miasta Leszna 2010 - 2011

 

Przebudowa ulicy Usługowej w Lesznie na odcinku od ul. Okrężnej (DW 323) do km 0+530 

4 733 726,79 PLN

 

Własne - 20%

Unia Europejska- 80%

Urząd Miasta Leszna 2011

Przebudowa drogi krajowej nr 5 w Lesznie, odcinek ul. Fabryczna - południowa granica miasta - etap II

(koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

 

71 881 863,69 PLN

 

(koszty kwalifikowalne)

Własne - 15%

Unia Europejska - 85%

Urząd Miasta Leszna

2010 - 2013

 

Przebudowa DK12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej
7 467 039, 40 PLN

Własne - 35%

Unia Europejska- 65%

Urząd Miasta Leszna 2012
Przebudowa DK12 w Lesznie w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic: Unii Europejskiej, Estkowskiego i Portugalskiej wraz z przebudową ul. Unii Europejskiej 7 467 039, 40 PLN

Własne - 35%

Unia Europejska- 65%

Urząd Miasta Leszna 2012

Zakończone projekty unijne nieinwestycyjne

Tytuł projektu
Wartość projektu Źródło finansowania Jednostka realizująca Okres realizacji

 

Aktywność kluczem do sukcesu

3142 988,00 PLN

 

Własne - 0,32%

Unia Europejska- 99,68%

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

2010
Aktywność - kluczem do sukcesu 1 299 320,50 PLN

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie 1.01.2011 - 31.12.2011

Baza danych dotycząca niskiej emisji na terenie miasta Leszna

(koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne)

150 118,00 PLN

(koszty kwalifikowalne)

Własne - 40%

Unia Europejska - 60%

Urząd Miasta Leszna 06.2010 - 12.2010
Dobry start 350 830,86PLN Unia Europejska- 100%
Urząd Miasta Leszna 09.2009 - 12.2010
Hanza - morze łączy - morze dzieli

24000,00 EUR

Unia Europejska- 100%

Zespół Szkół Ochrony Środowiska 08.2008 - 07.2010
Miasto i rzeka 16000,00 EUR Unia Europejska- 100%

III L.O. im. Juliusza Słowackiego w Lesznie

09.2009 - 12.2010
Młodzież poszerza horyzonty i zwiększa swoje szanse na rynku pracy

430 624,65 PLN

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie 09.2008 - 08.2010
Nasza historia poprzez malarstwo 24000,00 EUR Unia Europejska- 100%
S.P. nr 5 im. Henryka Sienkiewicza 2009- 2011

RUnUP

Rola szkół wyższych w rozwoju gospodarczym miast
43 550 Euro

Własne - 20%

Unia Europejska- 80%

Urząd Miasta Leszna 11.2008 - 05.2011

 

Pomoc w zasięgu ręki

 

419 067,42 PLN

 

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

 

06.2009- 11.2011

Rozwiń skrzydła w biznesie 1 790 893,72 PLN Unia Europejska - 100 % Urząd Miasta Leszna 2010-2012
Ziemia jest naszym małym zielonym domem 24000,00 EUR Unia Europejska- 100%
S.P. nr 5 im. Henryka Sienkiewicza 2009- 2011
Odpowiedzialni, aktywni, pewni siebie i efektywni poprzez dialog
20,000€
Unia Europejska - 100 % Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 01.08.2011 - 31.07.2013
Ponadczasowa Kolej w Europie: od parowozów po nowoczesną TGV
20,000€
Unia Europejska - 100 % III LIceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie 01.08.2011 - 31.07.2013
Promocja produktów turystycznych południowo-zachodniej Wielkopolski 2 062 026,97 PLN

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

Urząd Miasta Leszna 29.03.2010 - 30.11.2013
Utworzenie sieci firm w sektorze budownictwa w południowo-zachodniej Wielkopolsce jako szansa wzrostu ich konkurencyjności i innowacyjności 811 801,66 PLN

Własne - 85%

Unia Europejska- 15%

Urząd Miasta Leszna 1.12.2010 - 31.12.2013
Utworzenie sieci Leszczyńskie smaki szansą wzrostu innowacyjności firm sektora spożywczego w południowo-zachodniej Wielkopolsce 970 781, 46

Własne - 15%

Unia Europejska- 85%

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z. o. o. 01.12.2010– 31.12.2013
Konsultuj, działaj, wzmacniaj 231 458,00 zł

Unia Europejska - 85%

Budżet Państwa - 15%

Miasto Leszno 01.09.2013 - 31.12.2014

Zakończone inne projekty

Tytuł projektu Wartość projektu Źródło finansowania Jednostka realizująca Okres realizacji

 

Budowa nowej drogi powiatowej łączącej Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432) w Lesznie

3542 300,00 PLN

 

Własne - 36,1%

Partnerzy- 18,3%

Budżet Państwa -45,6%

Urząd Miasta Leszna 04.2010 -09.2010
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi

 

1 661 349,43 PLN

 

Własne - 70%

Fundusz Dopłat - 30%

Urząd Miasta Leszna 2010-2011
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi 2 465 110,02 PLN Własne - 70%

Fundusz Dopłat - 30%
Urząd Miasta Leszna 2011-2012
Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka - II etap przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie 12 599 400,00 PLN Własne - 53,1%

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 46,9%
Urząd Miasta Leszna 2007 - 2012
Biel i Leszno – Partnerstwo dla Rozwoju. Tworzenie i wzmacnianie partnerstwa, w szczególności poprzez wdrażanie wspólnych działań w określonych obszarach tematycznych w celu promowania i wymiany najlepszych praktyk oraz przekazania know-how pomiędzy partnerami. 885 555,00 PLN

Własne - 10%

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - 90%

Urząd Miasta Leszna 2012 - 2014

 

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi

2 338 320,20 PLN

 

Własne - 70%

Fundusz Dopłat - 30%

Urząd Miasta Leszna 2010
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami socjalnymi 2 465 110,02 PLN

Własne - 70%

FunduszDopłat- 30%

Urząd Miasta Leszna 2011-2012

 

Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego im. Alfreda Smoczyka - II etap przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie

12 599 400 PLN

 

Własne - 53,1%

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 46,9%

Urząd Miasta Leszna 2007 - 2012
Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2015-12-21 19:36:04
0 Koszyk