Graficzny nagłówek podstrony

Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region dla sektora branży turystycznej

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa w Polsce wielu przedsiębiorców z sektora branży turystycznej znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacja Turystyczna Leszno-Region proponuje pomoc w postaci wsparcia finansowego dla podmiotów zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim.

Wsparcie ma na celu utrzymanie, rozwój i promocję oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie działalności Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

 

Warunkami otrzymania wsparcia finansowego są:

- złożenie wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem wysokości potrzebnego wsparcia finansowego oraz celu na jaki wsparcie zostanie przeznaczone (tj. promocja obiektu lub działalności, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, odnowienie lub znakowanie obiektów turystycznych, kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, działania na rzecz rozwoju turystyki).

- złożenie deklaracji przystąpienia do Organizacji Turystycznej Leszno-Region na okres min. 3 lat (pierwszy rok przynależności będzie zwolniony z opłat członkowskich),

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie sektora branży turystycznej to 50.000 złotych, jednak maksymalne dofinansowanie dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie to 4.000 zł.

Za ocenę złożonych wniosków oraz podział kwoty wsparcia odpowiedzialny będzie Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Wszystkie niezbędnę dokumenty oraz Regulamin Wsparcia Finansowego dostępne są do pobrania poniżej.

 
Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że zbliżający się początek sezonu turystycznego zostanie przełożony na wciąż nieznany nam termin, a cała branża będzie walczyć o przetrwanie. Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region to rozwiązanie, które mamy nadzieję pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii.

 

Opublikował: Konrad Andrzejewski kontakt: kandrzejewski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-06-18 10:25:26
0 Koszyk