Graficzny nagłówek podstrony
Organizacja ruchu 15 października 2018

Wilkowicka już przejezdna

Zdjęcie, Wilkowicka już przejezdna

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że otwarty dla ruchu został odcinek ulicy Wilkowickiej od skrzyżowania z ul. Spółdzielczą do granicy miasta z Wilkowicami. Do końca listopada zakończą się na prace na pozostałym odcinku tj. do Węzła Święciechowa drogi S5.

Po przebudowie jezdnia ul. Wilkowickiej ma 7 metrów szerokości. Wydzielono dwie zatoki autobusowe z peronami. Po jednej stronie wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Wybudowano nowe oświetlenie uliczne oraz doświetlacze przejść dla pieszych. Wybudowane zostały dwa ronda, które mają poprawić płynność ruchu na skrzyżowaniu ulic Wilkowickiej i Spółdzielczej oraz u zbiegu dróg prowadzących do Wilkowic i Maryszewic. W ramach zadania Miasto Leszno wybudowało sieć kanalizacji deszczowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przebudowało sieć kanalizacji sanitarnej, a Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. sieć gazową.

Cała inwestycja ma 2,6 km. Podzielona została na etapy:

  • budowa nowej drogi od drogi ekspresowej nr 5 (Węzeł Święciechowa) do granicy Miasta Leszna
  • modernizacja odcinka ul. Wilkowickiej od granicy Miasta Leszna do jezdni projektowanego wiaduktu (realizacja przez PKP PLK S.A.),
  • remont nawierzchni ulicy Wilkowickiej od jezdni projektowanego wiaduktu do Rondo Gronowo.

Budowę ulicy Wilkowickiej realizuje firma Strabag. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na wiosnę 2019 roku. Inwestycja będzie kosztować łącznie 17,5 mln zł, z czego 12,2 mln to dotacja z Unii Europejskiej – zadanie sfinansowane zostanie przez samorządy Leszna, Lipna, Święciechowy i powiatu leszczyńskiego.

(zdjęcia UML, 10.10.2018r.)

 

Opublikował: Patryk Moryson kontakt: pmoryson@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-15 19:40:45
0 Koszyk