Vzdelanie

„Mesto škôl" - to je najčastejšia prezývka Lešna od miestnych občanov. Stačí, keď ráno prídete na vlakovú stanicu a uvidíte stovky mladých ľudí, ktorí prichádzajú vlakmi z najbližších miest. Veľmi vysoká úroveň vzdelania umožňuje zvoliť si profesiu.

Vzdelávacie tradícia sa datuje od začiatku stredoveku, pretože vtedy tu fungovalo gymnázium. Jeho najslávnejším prednášajúcim bol Ján Ámos Komenský, vodca Jednoty bratskej, protestantských utečencov z Čiech. Komenský je považovaný za tvorcu modernej pedagogiky, podľa neho sa volajú dve školy - Ekonomická škola a Štátna vyššia odborná škola.

Vzdelávanie predstavuje "oko v hlave" pre samosprávu. Polovica rozpočtu mesta sa vynakladá na fungovanie materských škôl a škôl. Tu sa uskutočňujú zásadné investície - nové školy, športové haly alebo celková rekonštrukcia už existujúcich zariadení. Takmer všetky školy majú moderné, multifunkčné ihrisko, ktoré tiež využívajú dospelí.

Pre rodičov je k dispozícii viac ako 20 materských škôl, z toho 17 samosprávnych a neverejných, ktoré tiež dostanú dotácie z rozpočtu mesta. V Lešne je tiež 10 verejných základných škôl a 3 súkromné ​​inštitúcie, ktoré spolufinancuje mesto.

Zásadnou otázkou vzdelávania v Lešne sú predovšetkým stredné školy. Najstaršia z nich je prvá stredná škola, ktorá pokračuje v tradíciách gymnázia Jednoty bratskej. Zvláštnosťou tejto školy je výučba cudzích jazykov, najmä nemeckého a po absolvovaní jazykovej skúšky Deutsches Sprachdiplom, umožňuje absolventom študovať na univerzitách v Nemecku bez ďalšej jazykovej skúšky. Pôsobí tu aj klasická trieda, v ktorej sa mladí ľudia učia latinsky a klasickú gréčtinu.

Ďalšie gymnázium sa špecializuje na výučbu angličtiny, prácu v bilingválnych triedach a väčšina študentov sa pripravuje k IB, teda Medzinárodnej Maturite, veľmi prestížnej skúške, ocenenú najlepšími univerzitami po celom svete. Výučba v systéme IB sa ponúka len v 40 stredných školách v Poľsku, vrátane spomínaného gymnázia.

Iné stredoškolské školy majú tiež špecializácie, ktoré priťahujú nových študentov. Na treťom gymnázium sú policajné a futbalové triedy so špeciálnymi učebnými osnovami. Máme tiež päť stredných odborných škôl, odkiaľ sú študenti kvalifikovaní na trhu práce a hľadajú si prácu. Ide o Ekonomickú školu, Školu elektrotechniky a telekomunikácií, Poľnohospodárske a stavebné školy, Technickú školu č. 4, ktorá sa skladá sa zo všeobecnej strednej školy a z odbornej strednej školy. K dispozícii je tiež špeciálna škola pre deti a mládež s mentálnym postihnutím.

V Lešne sú tiež dve vysoké školy. Prvá je už spomínaná Štátna vyššia odborná škola, ktorej študenti získajú vzdelanie v 12 smeroch - od pedagogiky až po strojné inžinierstvo a výstavbu. Špecializáciou univerzity sú dvojité štúdia, kde sa kombinuje veda s prácou v spolupráci s pracoviskami PWSZ. Takýmto spôsobom študenti kombinujú teóriu s veľmi potrebnými praktickými zručnosťami.

Druhá vyššia škola je súkromná Vysoká škola humanitných štúdií, ktorá vzdeláva študentov v štyroch smeroch. Obe univerzity ponúkajú aj širokú škálu kurzov a postgraduálnych štúdií.