Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 13 marca 2018

V edycja konkursu Lider Rewitalizacji

Zdjęcie, V edycja konkursu Lider Rewitalizacji

Rusza V edycja konkursu „Lider Rewitalizacji”.

Konkurs ma na celu promowanie działań w zakresie rewitalizacji przestrzennej na obszarze rewitalizacji Miasta Leszna. W pierwszej edycji konkursu tytuł Lidera rewitalizacji 2013 został przyznany Hotelowi Restauracji Wieniawa na leszczyńskim Rynku, w drugiej zwyciężył obiekt Apartamenty Leszno znajdujący się w budynku dawnej Piekarni Biegajski przy ulicy Niepodległości 5, trzeci tytuł został przyznany kompleksowi na Antoninach, w skład którego wchodzą Hotel & Restauracja „Antonińska”, pensjonat dla osób starszych oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Rehabilitacyjny „Niezapominajka”. Komisja wyróżniła także kamienicę przy ul. Rynek 34. W czwartej edycji zwycięskim projektem został obiekt usługowo – handlowo – gastronomiczny „Arkadia” przy ul. Królowej Jadwigi 30.


W tegorocznej edycji konkursu ocenie podlegają obiekty znajdujące się na obszarze rewitalizacji Miasta Leszna, których prace remontowe i adaptacyjne zostały zakończone w 2017 r. Ocena będzie dokonana na podstawie estetyki i funkcjonalności obiektu oraz wartości i zakresu inwestycji. Wpływ na ocenę ma również stopień oddziaływania inwestycji na sytuację społeczną i gospodarczą w obszarze rewitalizacji Leszna.


Obiekt może być zgłoszony do konkursu przez właściciela lub jednego współwłaściciela za zgodą pozostałych współwłaścicieli. W przypadku obiektów użyteczności publicznej, do zgłoszenia upoważniony jest kierownik jednostki zarządzającej danym obiektem.


Na zgłoszenia czekamy w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a, do piątku, 30 marca 2018 r., do godz. 15:00.

Zgłoszenie obiektu odbywa się na podstawie złożenia wypełnionej karty obiektu wraz z załącznikami:
- nośnikiem elektronicznym zawierającym aktualne fotografie obiektu (minimum 5),
- jedną reprezentatywną fotografią obiektu wydrukowaną w formacie A4,
- oświadczeniem właściciela o użytkowaniu obiektu na podstawie wymaganych zgłoszeń i zezwoleń (dopuszczeniu obiektu do użytkowania) oraz pozostałymi oświadczeniami określonymi w Regulaminie.

Zapraszamy do zgłoszeń!

Zarządzenie: http://bip.leszno.pl/zarzadzenie/3816/zarzadzenie-nr-121-2018

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-13 09:26:17
0 Koszyk