Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 21 marca 2019

VII sesja Rady Miejskiej Leszna

Miejscowość: Sala sesyjna Urzędu Miasta Leszna
Miejsce: ul. Karasia 15
Data rozpoczęcia: 2019-03-21 13:00
Data zakończenia: 2019-03-21 15:00

Zdjęcie, VII sesja Rady Miejskiej Leszna

VII sesja Rady Miejskiej Leszna odbędzie się 21 marca 2019 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
 3. Informacja Prezydenta Miasta Leszna.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019 – DRUK Nr 90,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048 – DRUK Nr 91,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alei Jana Pawła II, ulic: ks. Teodora Korcza i 17 Stycznia w Lesznie– DRUK Nr 92,
  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Henrykowskiej, Rzemieślniczej, Fryderyka Chopina i granic miasta Leszna – DRUK Nr 93,
  5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Towarowej i Śniadeckich w Lesznie – DRUK Nr 94,
  6. określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i zasad przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna – DRUK Nr 101,
  7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Leszna w 2019 r. – DRUK Nr 95,
  8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne – DRUK Nr 96,
  9. zmiany Uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Leszna w prawo własność tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK Nr 97,
  10. zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna XXVII/340/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat - DRUK Nr 98,
  11. zasad nazewniczych dotyczących ulic, placów oraz dróg wewnętrznych położonych na terenie miasta Leszna – DRUK Nr 99,
  12. rozpatrzenia skargi na Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Lesznie – DRUK Nr 100.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się na stronie internetowej www.bip.leszno.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-03-18 07:58:57
0 Koszyk