Graficzny nagłówek podstrony

Utrudnienia w ruchu

29 stycznia 2019

Montaż nowej bramownicy

Montaż nowej bramownicy

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w dniach 30.01.-02.02.2019r. wykonywany będzie montaż nowej bramownicy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Konstytucji 3 Maja i ul. Estkowskiego.

24 stycznia 2019

Zamknięcie przejazdu w ul. Wilkowickiej od 4 lutego

Zamknięcie przejazdu w ul. Wilkowickiej od 4 lutego

Przejazd kolejowy w ul. Wilkowickiej będzie zamknięty od 4 lutego br. Tak w przesłanym wczoraj (23 stycznia) do Urzędu Miasta Leszna piśmie informuje firma Torpol S.A., Generalny Wykonawca modernizacji linii kolejowej E 59. Oznacza to rozpoczęcie budowy wiaduktu, bardzo oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, która usprawni komunikację w tym rejonie miasta.

18 stycznia 2019

Od poniedziałku odcinek ul. Lipowej zamknięty

Od poniedziałku odcinek ul. Lipowej zamknięty

Przypominamy, że od poniedziałku 21 stycznia odcinek ul. Lipowej od ul. Dożynkowej do ul. Kanałowej zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Utrudnienia są związane z przebudową ul. Lipowej.

17 stycznia 2019

Wkrótce ruszy budowa wiaduktu

Wkrótce ruszy budowa wiaduktu

Na przełomie stycznia i lutego br. planowane jest całkowite zamknięcie dla ruchu samochodowego i pieszego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie. To oznacza, że rozpocznie się budowa wiaduktu drogowego nad istniejącymi liniami kolejowymi, który w przyszłości umożliwi bezkolizyjny przejazd nad torami.

11 stycznia 2019

Utrudnienia na ul. Lipowej

Utrudnienia na ul. Lipowej

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że od najbliższego poniedziałku tj. 14 stycznia 2019 r. rozpocznie się kolejny etap robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w Lesznie – na odcinku od ulicy 1 Maja do ulicy Dożynkowej”.

31 grudnia 2018

Utrudnienia na ul. Wybickiego

Utrudnienia na ul. Wybickiego

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Gen. Józefa Wybickiego w Lesznie na odcinku od ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego do ul. Kazimierza Pułaskiego wraz z przebudową sieci ogólnospławnej oraz istniejących przyłączy do granicy działek pasa drogowego oraz przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek pasa drogowego”.

28 grudnia 2018

Od 2 stycznia utrudnienia na DK12

Od 2 stycznia utrudnienia na DK12

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że od dnia 2 stycznia 2019 roku wyłączone z ruchu zostaną pasy szybkie obu jezdni Al. Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do przejścia dla pieszych przez Al. Konstytucji 3 Maja.

15 grudnia 2018

Utrudnienia na ul. Brackiej

Utrudnienia na ul. Brackiej

W związku z koniecznością usunięcia awarii kabla energetycznego, w dniu 17.12.2018r. wystąpią utrudnienia w ruchu na ul. Brackiej.

04 grudnia 2018

Utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej

Utrudnienia na ul. Grunwaldzkiej

Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji informuje, że od dnia 05 grudnia br. wyłączony z ruchu będzie wjazd na skrzyżowanie z Al. Jana Pawła II dla pojazdów jadących ul. Grunwaldzką od strony ul. 17 Stycznia. Otwarty natomiast zostanie wjazd na ul. Grunwaldzką z przeciwnego kierunku.

0 Koszyk