Graficzny nagłówek podstrony

Usługi nadzoru budowlanego

 

 

 

W dniu 03.07.2017r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono  ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: "Usługi nadzoru budowlanego".

Ogłoszenie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach 6 odrębnych zadań. Jednym z zadań jest: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej 
w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław”. Ogłoszenie jest dostepne pod linkiem:

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2763

 

W dniu 26.06.2017r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o zamówieniu na realizację w/w zamówienia.

http://bip.leszno.pl/tenders/content/2763

 

W dniu 04.05.2017r. na stronie Miasta Leszna www.bip.leszno.pl zamieszczono wstępne ogłoszenie informacyjne na zadanie pn.: "Usługi nadzoru budowlanego".

Ogłoszenie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach 6 odrębnych zadań. Jednym z zadań jest: "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej
w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław”. Ogłoszenie jest dostepne pod linkiem:

http://bip.leszno.pl/contents/content/166/2534

Opublikował: Agnieszka Lachowicz kontakt: bpw@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-14 11:04:26
0 Koszyk