Graficzny nagłówek podstrony

Nowości w procesie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Lesznie na rok szkolny 2018/2019

UWAGA! Zmiany w systemie naboru do przedszkoli

 

1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbedzie się poprzez nabór elektroniczny (możliwe będzie również złożenie wniosku na dotychczasowych zasadach).

2. Rodzic składa wniosek tylko do przedszkola pierwszego wyboru.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego w następujących przedszkolach

Nazwa Adres  LESZNO pobyt w przedszkolu Telefon

Przedszkole Nr 3

ul. St. Wyspiańskiego 2 9 godz. 520-38-52

Przedszkole Nr 4

ul. J. Poplińskiego 5 9 godz. 520-38-56

Przedszkole Nr 5

Pl . Komeńskiego 5 9 godz. 520-32-75

Przedszkole Nr 6

ul.17 stycznia 13 9 godz. lub 7 godz. 520-40-64

Przedszkole Nr 7

ul. St. Źeromskiego 19 9 godz. lub 7 godz. 520-79-49

Przedszkole Nr 8

ul. Jagiellońska 6 9 godz. lub 5 godz. 520-45-51

Przedszkole Nr 10

ul. B.Prusa 22 c 9 godz. 526-81-26

Przedszkole Nr 11

ul. Prochownia 25B 9 godz. 520-63-50

Przedszkole Nr 12

ul. Czarnoleska 1 9 godz. lub 5 godz 527-00-76

Przedszkole Nr 13

ul. Łowiecka 50 C 9 godz. 529-01-18

Przedszkole Nr 15

ul. Rumuńska 13 7 godz. 520-07-84

Przedszkole Nr 18

ul. por. L Włodarczaka 3 9 godz. 520-31-87

Przedszkole Nr 19

ul. J.Osterwy 4 9 godz. 526-82-90

Przedszkole Nr 20

ul. K.Karasia 11 9 godz. 520-35-28

Przedszkole Nr 21

ul. Armii Krajowej 11 9 godz. 520-00-65

Szkoła Podstawowa Nr 9,

Oddziały przedszkolne 

ul. ks. Kard. St. Wyszyńskiego 57,
oddziały przedszkolne ul. Lotnicza 2
9 godz. lub 5 godz. 520-40-07

Przedszkole Publiczne Happy Days

ul. J. Poplińskiego1,1A 9 godz. 608111377

Przedszkole Językowe Bajka

ul. Skarbowa 3A 9 godz. 607377107

Przedszkole Publiczne Bajkowy Las

ul. Jana Kazimierza 1B 9 godz. 721390389

 

Przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie od 20 marca do 4  kwietnia 2018 r. na rok szkolny 2018/2019.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

 

Nabór na wolne miejsca do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 odbywać się będzie od 09 kwietnia do 27 kwietnia 2018 roku.

 

Kolejne kroki w naborze elektronicznym:

 1. Uruchomienie przeglądarki ( np. minimalne wymagania - Google Chrome – wersja 33, Mozilla Firefox – wersja 28,  Internet Explorer- wersja 9, Safari - wersja 5, Opera - wersja 24.
 2. Zalogowanie – leszno.przedszkola.vnabor.pl
 3. Zapoznanie z Menu m.in.–
  -  w zakładce POMOC znajduje się  podręcznik użytkownika dla kandydata,
  -  przegląd ofert, zasad i terminów naboru
 4. Kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę (znajduje się w bocznym menu) i działanie zgodniez instrukcją (wypełnienie kolejnych pól, klikać przycisk Dalej - UWAGA! przy sekcji Utworzenie Konta, zostanie wygenerowany login użytkownika, który należy sobie zanotować (będzie potrzebny w kolejnych logowaniach).
 5. Aby wyświetlić wniosek do wydruku, należy kliknąć przycisk Drukuj wniosek, po wydruku przycisk Zakończ w celu zakończenia rejestracji.
 6. Po zakończeniu rejestracji wprowadzone dane dostępne są po zalogowaniu na zakładce Wniosek, dostępnej w bocznym Menu.
 7. Wydrukowany, własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00.
 8. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem z wnioskiem).
 9. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).
 10. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi
  w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic po zalogowaniu się, klikając pozycję Aktualności w bocznym Menu będzie miał wgląd w wyniki postępowania.
 11. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (druk do pobrania).                                                                                                                                                                           
   

W przypadku braku możliwości rekrutacji elektronicznej Rodzic podejmuje następujące działania:

 1. W siedzibie przedszkola Rodzic pobiera

-  wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Lesznie na rok szkolny 2018/2019 wraz z potrzebnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań:

 • oświadczenie rodzica /opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu / studiowaniu / uczeniu się w systemie dziennym,
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o samotnym wychowywaniu dziecka,
 • oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

2. Wypełniony i własnoręcznie podpisany Wniosek wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań wskazanych we wniosku) Rodzic dostarcza tylko do przedszkola pierwszego wyboru w terminie do 27 kwietnia 2018 do godziny 15.00.

3. Podczas składania wniosku upoważniona w przedszkolu osoba dokonuje weryfikacji zawartych w nim danych i potwierdza jego złożenie (druk potwierdzenia do pobrania razem
z wnioskiem).

4. Złożony w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek będzie brał udział w rekrutacji
w przedszkolach drugiego i trzeciego wyboru  (dotyczy przedszkoli przeprowadzających nabór elektroniczny).

5. Na dalszych etapach postępowania rekrutacyjnego (zgodnie z terminami określonymi
w Zarządzeniu nr 40/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 23.01.2018), Rodzic sprawdza wyniki w siedzibie przedszkola.

6. Po zakwalifikowaniu dziecka rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 w terminie do 30 maja 2018 roku do godz. 15.00 (gotowy druk).        
 

 

Dla dzieci nieprzyjętych do przedszkola będzie przeprowadzone postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Leszna.

 

 

Opublikował: Małgorzata Zachacz kontakt: mzachacz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-29 14:26:44
0 Koszyk