Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 14 stycznia 2020

Szkolenie Sporządzanie sprawozdania finansowego AKCJA BILANS

Miejscowość: Leszno
Miejsce: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
Data rozpoczęcia: 2020-01-14 09:00
Data zakończenia: 2020-01-14 15:00
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Zdjęcie, Szkolenie Sporządzanie sprawozdania finansowego AKCJA BILANS

PROGRAM:

 1. Założenia koncepcyjne prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce
 2. Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej
 3. Uproszczenia w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 4.  Sprawozdania finansowe – czynności przygotowawcze
 5. Wycena wybranych pozycji bilansu
  • a. majątek trwały
  • b. inwestycje w tym w nieruchomości
  • c. majątek obrotowy
  • d. majątek finansowy
  • e. podatek odroczony
  • f. zobowiązania w tym kredyty
 6. Rachunek przepływów pieniężnych


Więcej na stronie www.riph.pl 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-01-07 11:51:04
0 Koszyk