Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 31 stycznia 2018

Rozpoczynamy nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Zdjęcie, Rozpoczynamy nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna poszukuje 18 aktywnych mieszkańców, chcących działać na rzecz rewitalizacji.

 

25 stycznia br. Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XLIV/603/2018 przyjęła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji TUTAJ http://bip.leszno.pl/resolutions/content/3698  Zarządzeniem nr 54/2018 Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. TUTAJ http://bip.leszno.pl/ordinances/content/3706 
Swą kandydaturę będzie można zgłaszać od 31 stycznia do 16 lutego.
Czym jest Komitet Rewitalizacji?
Będzie to pomost łączący interesariuszy rewitalizacji i Prezydenta, stanowić będzie też  ciało doradcze i opiniodawcze dla władz miasta. Jego rola jest więc bardzo znacząca w kwestii jak najlepszego wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli strategicznego dokumentu określającego zarówno zakres jak i harmonogram, koszty i działania rewitalizacyjne na najbliższe 10 lat. Komitet Rewitalizacji jest kolejną z ważnych dla rewitalizacji Leszna form włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem na obszarze wymagającym największej interwencji.
Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania
W Komitecie zasiadać będzie 18 osób – mieszkańców Leszna reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji:
a. 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji
b. 1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji,
c. 2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
d. 1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji
e. 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji,
f. 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej,
Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też: 
a. 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna
b. 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich,
c. 1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów
d. 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
e. 1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
f. 1 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
Kadencja Komitetu Rewitalizacji będzie trwała 3 lata, a prace w nim będą miały charakter społeczny.
Członkowie Komitetu będą się zbierali co najmniej raz na trzy miesiące.
Poniżej znajduje się Regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Regulamin dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji
Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:
a) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@leszno.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" lub
b) drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
c) bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a (pierwsze piętro) w godzinach pracy Urzędu.
Kandydat, poza złożeniem wniosku zgłoszeniowego będzie musiał zebrać listy poparcia dla swojej kandydatury. 
Regulamin  naboru, formularz wniosku zgłoszeniowego oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się poniżej. 
Regulamin naboru_Komitet Rewitalizacji (pdf)
Wniosek zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji (word i pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku-Komitet Rewitalziacji  (pdf)
Wykaz ulic w obszarze rewitalizacji (pdf)

25 stycznia br. Rada Miejska Leszna Uchwałą nr XLIV/603/2018 przyjęła zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji TUTAJ

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty nabór na członków Komitetu Rewitalizacji. TUTAJ 

Swą kandydaturę będzie można zgłaszać od 31 stycznia do 16 lutego.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Będzie to pomost łączący interesariuszy rewitalizacji i Prezydenta, stanowić będzie też  ciało doradcze i opiniodawcze dla władz miasta. Jego rola jest więc bardzo znacząca w kwestii jak najlepszego wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji, czyli strategicznego dokumentu określającego zarówno zakres jak i harmonogram, koszty i działania rewitalizacyjne na najbliższe 10 lat. Komitet Rewitalizacji jest kolejną z ważnych dla rewitalizacji Leszna form włączenia mieszkańców w zarządzanie miastem na obszarze wymagającym największej interwencji.

Skład Komitetu Rewitalizacji i zasady jego działania

W Komitecie zasiadać będzie 18 osób – mieszkańców Leszna reprezentujących różne środowiska ważne z punktu widzenia procesu rewitalizacji:

 • 3 mieszkańców obszaru rewitalizacji
 • 1 mieszkaniec miasta spoza obszaru rewitalizacji,
 • 2 osoby będące przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji,
 • 1 osoba będąca właścicielem nieruchomości położonej na obszarze rewitalizacji
 • 2 osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Leszna, w tym co najmniej 1 osoba prowadząca taką działalność na obszarze rewitalizacji,
 • 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji, przy czym przynajmniej jeden z nich reprezentować powinien organizację prowadzącą działalność w obszarze polityki społecznej.

Oprócz członków wybieranych w trybie otwartego naboru, w Komitecie zasiądą też: 

 • 1 przedstawiciel Rady Miejskiej Leszna
 • 2 przedstawicieli Urzędu Miasta Leszna lub jednostek miejskich,
 • 1 przedstawiciel Leszczyńskiej Rady Seniorów
 • 1 przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Leszna
 • 1 przedstawiciel Polskich Kolei Państwowych S.A.
 • 1 przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Lesznie

Kadencja Komitetu Rewitalizacji będzie trwała 3 lata, a prace w nim będą miały charakter społeczny. Członkowie Komitetu będą się zbierali co najmniej raz na trzy miesiące.

Poniżej znajduje się Regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna dotyczący zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego oraz dostarczenie go w jeden z wybranych sposobów:

 1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: rewitalizacja@leszno.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" lub
 2. drogą korespondencyjną na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
 3. bezpośrednio do Wydziału Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a (pierwsze piętro) w godzinach pracy Urzędu.

 

Kandydat, poza złożeniem wniosku zgłoszeniowego będzie musiał zebrać listy poparcia dla swojej kandydatury. 

Regulamin  naboru, formularz wniosku zgłoszeniowego oraz instrukcja jego wypełniania znajdują się poniżej. 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-02-01 07:51:56
0 Koszyk