Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 17 września 2019

Przyjęcia nowych Członków

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Leszno, ul. Łaziebna 14
Data rozpoczęcia: 2019-09-17 11:00
Data zakończenia: 2019-09-23 13:00
Organizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

Zdjęcie, Przyjęcia nowych Członków

W dniach 17 września 2019 r i 23 września 2019 r. odbędą się przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego w Lesznie. Osoby zainteresowane przystąpieniem, które ukończyły 55 rok życia zapraszamy w tych dniach o godz. 11:00 do biura UTW na ul. Łaziebnej 14 w Lesznie.

Uniwersytet w ramach swojej działalności prowadzi regularne wykłady i seminaria z różnych dziedzin, lektoraty z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego na różnych poziomach, zajęcia w sekcjach artystycznych (chór, poetycko teatralną, malarską i rękodzieła) w sekcjach sportowych (gimnastyka adaptacyjna, joga, gimnastyka korekcyjna w wodzie, sekcja petanque, sekcja turystyki pieszej, aerobik, marsz nordic walking, tenis stołowy, szachy, brydż, sekcja rowerowa, warsztaty tańca, bowling,) w sekcjach edukacyjnych (podstawy informatyki, fotograficzną, literacko-pamiętnikarską). Ponadto wyjeżdżamy na plenery malarskie, warsztaty artystyczne, warsztaty rehabilitacyjno - zdrowotne, wycieczki krajoznawcze i edukacyjne, do teatru, opery i na balet. Prowadzimy cykle pt. "Poznajemy gminy powiatu leszczyńskiego", "Poznajemy stolice Europy" „Zwiedzamy zamki Dolnego Śląska”, „Wycieczka w Nieznane” , „Zwiedzamy parki i ogrody” i „Spacery po Lesznie”. W ramach „Spotkań przy kawie” organizujemy spotkania z ciekawymi osobami, w „Klubie podróżnika” przedstawiamy prezentacje ze zwiedzanych miejsc oraz zapraszamy osoby które pasjonują się podróżą. Ostatnim naszym gościem był Aleksander Doba polski podróżnik, który przepłynął ocean w kajaku. W ramach „Kawiarenki literackiej” dyskutujemy o ciekawych pozycjach książkowych. Organizujemy zajęcia w okresie wakacyjnym pn „Uniwersytet Letni”. W ramach Uniwersytetu Letniego w porozumieniu z Teatrem Miejskim w Lesznie grupa Słuchaczy UTW przygotowała spektakl pt. „Moralność Pani Dulskiej”. Premiera spektaklu wyreżyserowanego przez Pana Marka Prałata odbyła się 24 sierpnia 2019 w Teatrze Miejskim. UTW w Lesznie organizuje również wystawy malarski i fotograficzne, spotkania integracyjne oraz aktywnie angażuje się w działania Miasta Leszna. Biuro UTW mieści się w Lesznie na ul. Łaziebnej 14, I piętro i jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 do 13:00. Zapraszamy na spotkania.

0 Koszyk