Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 27 marca 2020

ODWOŁANE! Promocja książki dr. Grzegorza Kierszysa

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Galeria Lochy
Data rozpoczęcia: 2020-03-27 17:00
Data zakończenia: 2020-03-27 19:00
Organizator: MBP w Lesznie

Zdjęcie, ODWOŁANE! Promocja książki dr. Grzegorza Kierszysa

Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza 27 marca 2020 r. na spotkanie promujące książkę dr Grzegorza Kierszysa, które odbędzie się w Galerii Lochy o godz. 17:00.

Publikacja, pt. "Atomowi żołnierze wolności. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce" dr. Grzegorza Kiarszysa jest prezentacją rezultatów nieinwazyjnych badań archeologicznych nad obiektami wojskowymi z okresu zimnej wojny. Głównym tematem monografii są trzy magazyny broni jądrowej, powstałe w Polsce w końcu lat 60. XX wieku, w ramach przedsięwzięcia o kryptonimie "Wisła". W swojej narracji autor odwołał się do szerokiego zasobu źródeł. Wykorzystał odtajnione zobrazowania satelitarne, materiały fotolotnicze oraz współczesne zaawansowane metody prospekcji terenowej (m.in. lotnicze i naziemne skanowanie laserowe, elementy technologii SfM). Wiele omówionych w publikacji archiwalnych dokumentów, raportów wywiadowczych, fotografii i wywiadów nigdy wcześniej nie było publikowanych w Polsce. Źródła te pozwalają na odkrywanie nieznanych dotychczas faktów dotyczących magazynów "Wisła" i przedstawienie ich losów z zupełnie nowej perspektywy.

0 Koszyk