Graficzny nagłówek podstrony

Projekty i inwestycje

2 stycznia 2018 rok

W 2017r.  zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie.

Zadanie realizowane było w roku 2017 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na przedmiotową inwestycję Miasto Leszno uzyskało dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 392 405,00 zł.

W ramach zadania przebudowaną ponad 900 m ulicy. Wzdłuż ulicy, bezpośrednio przy Stadionie  wybudowano parkingi prostopadłe do jezdni. Przebudowano m.in. istniejące chodniki,sieć kanalizacji deszczowej  a także istniejące zjazdy indywidualne i publiczne.Wybudowano także nowe oświetlenie i ciągi rowerowe.

Przed robotami Miasta przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wykonywało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wykonawcą robót dla zakresu Miasta Leszna była firma STRABAG Sp. z o.o.

17 stycznia 2017 rok

Właśnie zakończyła się realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.

Zadanie realizowane było w roku 2016 w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Na przedmiotową inwestycję Miasto Leszno uzyskało dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 834 348,10 zł.

W ramach zadania przebudowano odcinki ulic o łącznej długości 853 m. Przebudowano cztery skrzyżowania w tym jedno na skrzyżowanie typu małe rondo. Poprzez wybudowanie ścieżek i ciągów pieszo – rowerowych wyprowadzono ruch rowerowy z jezdni. Częściowo zmodernizowano oświetlenie uliczne oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej. Jednocześnie zwiększono widoczność przechodzących przez jezdnie poprzez montaż w pobliżu przejść dla pieszych (na rondzie) dodatkowego doświetlenia. Na zatokach autobusowych zastosowano krawężniki najazdowe, umożliwiających samodzielne korzystanie z komunikacji miejskiej przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Wymieniono oznakowanie pionowe.

2016 rok

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat trwających inwestycji, na realizację których Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie.

 1. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
  • Okres realizacji: 2015 rok
 2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie
  • Inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
  • Okres realizacji: 2015 rok
 3. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami komunalnymi w Lesznie przy ul. Osieckiej 1, 2, 2a i 3
  • Współfinansowanie ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Okres realizacji: 2013-2015

Kontakt

Biuro Projektów Współfinansowanych
ul. księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno
tel. 65 520 62 16, 65 520 62 68; e-mail bpw@leszno.pl

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-02 12:01:28
0 Koszyk