Graficzny nagłówek podstrony

Potencjał gospodarczy

9 036 działających w Lesznie firm (w tym 162 z kapitałem zagranicznym*), z różnych branż i o zróżnicowanej wielkości przesądza o tym, że leszczyńska gospodarka jest prężna i elastyczna, dzięki czemu łatwo reaguje na oczekiwania rynku. Dominuje w niej sektor usług, który stanowi 78 % w strukturze gospodarczej miasta oraz jest miejscem pracy dla 62 % pracujących w Lesznie. Z dużym powodzeniem rozwija się sektor małych i średnich firm, co świadczy o dużej przedsiębiorczości mieszkańców oraz dobrych warunkach do rozwoju biznesu.

 

Leszno wyróżnia się wyższym niż w kraju i województwie wielkopolski wskaźnikiem przedsiębiorczości. Na terenie Leszna aktywnie działają klastry branżowe: budowlany, spożywczy, informatyczny i poligraficzny, które wzmacniają konkurencyjność zrzeszonych podmiotów na rynku, a także przyczyniają sie do rozwoju lokalnej gospodarki. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty zlokalizowanych w Lesznie instytucji okołobiznesowych takich jak:

Inkubator Przedsiębiorczości - działający od 2012 roku, zarządzany przez miejską spółkę Leszczyńskie Centrum Biznesu ma na celu wspieranie nowo utworzonych i działających firm. To tutaj przedsiębiorstwa o znacznym potencjale rozwojowym znajdą szeroki wachlarz usług na każdym etapie ich działalności: od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej. Inkubator to także doskonałe, tymczasowe miejsce dla inwestorów, którzy są w trakcie realizacji inwestycji w Lesznie;

Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowaod 25 lat Izba wspiera w Lesznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oferując swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne. Usługi obejmują tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, możliwości współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i krajowych, informacje o nowych regulacjach prawnych czy kontakty z zagranicznymi przedsiębiorcami;

Cech Rzemiosł Różnych -  już od 60 lat Cech działa na rzecz leszczyńskich rzemieślników, obsługuje kształcenie zawodowe przyszłych czeladników i mistrzów oraz nadzoruje poziom wykonywanych usług rzemieślniczych. Działalność Cechu nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na fakt, że  rzetelne wykształcenie zawodowe, poparte tytułem czeladnika czy mistrza, staje się coraz istotniejsze na obecnym rynku pracy. Dowodem na to jest także rosnąca liczba młodych firm oraz nowych zawodów, które coraz częściej wstępują w szeregi Cechu.

* - dane na koniec 2017r., źródło: GUS

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-29 14:59:41
0 Koszyk