Graficzny nagłówek podstrony

Planowanie przestrzenne

W celu sprawdzenia przeznaczenia danej nieruchomości należy posłużyć się mapką przedstawioną poniżej w zdjęciach do artykułu.

Widniejące na mapce numery odpowiadają numerom plików z odpowiednim planem zagospodarowania przestrzennego,
który można pobrać ze strony - 
Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje o obowiązujących Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na terenie
miasta Leszna znajduje się na stronie: http://bip.leszno.pl/contents/content/108/465

 

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-29 11:47:01
0 Koszyk