Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 14 marca 2018

Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne

Zdjęcie, Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne

Do 5 kwietnia 2018 roku organizacje pozarządowe składać mogą oferty w otwartym konkursie ofert.

W dniu dzisiejszym startuje konkurs ofert dotyczący zadań dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkańców, integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.

 Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na:
a) wspieraniu rozwoju osobistego mieszkańców obszaru rewitalizacji i budowaniu lub odbudowaniu poczucia własnej wartości
b) wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania
c) kontynuacji realizacji działań wynikających z ekspertyzy w ramach komercjalizacji pustych lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji

Na dotacje dla tych zadań w ramach powyższych konkursów przewidziano w budżecie Miasta Leszna kwotę 25.000 zł.
Szczegóły można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/3822/pr-524-3-2018 oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna: kplewka@leszno.pl, tel. 65 529 46 35.

Na oferty czekamy do 5 kwietnia, do godz. 15.00.


Zapraszamy do składania!

Opublikował: Katarzyna Plewka kontakt: kplewka@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-14 08:31:20
0 Koszyk