Graficzny nagłówek podstrony

Nabór wolontariuszy - Urząd Miasta Leszna

Urząd Miasta Leszna ogłasza nabór Wolontariuszy

Aplikanci mogą poszerzyć swoją wiedzę w praktyce oraz zdobyć nowe doświadczenie zawodowe w następujących komórkach organizacyjnych:

  • w Biurze Rady Miejskiej,
  • w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji - Biurze Strefy Płatnego Parkowania,
  • w Wydziale Organizacyjnym – Referacie Administracyjno – Gospodarczym,
  • w Wydziale Komunikacji,
  • w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
  • w Wydziale Promocji i Rozwoj.

Czas trwania wolontariatu:

od 01 lipca 2016 r. – do 31 sierpnia 2016 r. (od 10 do 40 godzin tygodniowo),

Wymagane dokumenty:

Wyżej wymienione dokumenty należy składać osobiście bądź przesyłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Leszna
Biuro Kadr i Płac
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
z dopiskiem „wolontariat”

lub wysłać na adres e-mail: nbinias@leszno.pl

Termin składania aplikacji:

27 czerwca 2016 r.

Osoba do kontaktu:

Natalia Biniaś,
Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 28, tel. 655298124

 

Wolontariat, to doskonała okazja do poznania pracy w instytucji samorządowej, to różnorodność zadań, przedsięwzięć, programów i projektów. Zachęcam do składania aplikacji.

Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-06-16 09:20:59
0 Koszyk