Graficzny nagłówek podstrony

Nabór wolontariuszy - organizacja imprez

Informacja o Wolontariacie przy realizacji wydarzeń/imprez organizowanych przez Miasto Leszno

 URZĄD MIASTA LESZNA OGŁASZA NABÓR WOLONTARIUSZY

 Poszukujemy osób chętnych do pomocy przy realizacji wydarzeń/imprez kulturalnych
i sportowych organizowanych przez Miasto Leszno, takich jak: Rynki Śniadaniowe, Kino ze smakiem, Aktywne Obywatelskie Leszno, Piknik „Leszczyńskie Smaki”, Powrót Króla, Festiwal „Leszno Barok Plus”,

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które cechuje umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie oraz zaangażowanie w pracę.

W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest także obecność na wydarzeniu rodzica lub opiekuna wolontariusza. 

Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno to okazja do:

- nabycia cennego doświadczenia i umiejętności,

- bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Leszna,

- nawiązania nowych, ciekawych znajomości,

- sprawdzenia swoich umiejętności,

- spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Każdy Wolontariusz w ramach współpracy:

- zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

- otrzyma zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych 

Szczegółowy wykaz imprez, terminów oraz zadań dla wolontariusza znajduje się na stronie www.bip.leszno.pl w zakładce Urząd Miasta – Wolontariat – w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl
  (dział Urząd Miasta – Wolontariat – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia)

UWAGA! Do każdego wydarzenia wymagany jest oddzielny formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy należy składać co najmniej na 7 dni przed danym wydarzeniem, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej:

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

z dopiskiem „wolontariat”

e-mail: nbinias@leszno.pl

Osoba do kontaktu: Natalia Biniaś, Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno,

                              ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 36, tel. 65 529-81-24           

   

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-10 10:52:57
0 Koszyk