Graficzny nagłówek podstrony

Nabór wolontariuszy - organizacja imprez

Urząd Miasta Leszna ogłasza nabór Wolontariuszy

Poszukujemy osób chętnych do pomocy przy realizacji wydarzeń/imprez kulturalnych  i sportowych organizowanych przez Miasto Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych, Powrót Króla, rajdy rowerowe, Festiwal „Leszno Barok Plus”, Rynki Śniadaniowe, Kino ze smakiem i inne. 

Do współpracy zapraszamy wszystkie osoby, które cechuje pozytywne nastawienie, umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie w pracę.

W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, a w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagana jest także obecność na wydarzeniu rodzica lub opiekuna wolontariusza.

Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno to okazja do:

- nabycia cennego doświadczenia,

- bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Leszna,

- nawiązania nowych znajomości,

- sprawdzenia swoich umiejętności,

- spędzenia czasu w miłej atmosferze.

Każdy Wolontariusz w ramach współpracy:

- zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków

- otrzyma zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych

Szczegółowy wykaz imprez, terminów oraz zadań dla wolontariusza znajduje się na stronie www.bip.leszno.pl w zakładce Urząd Miasta – Wolontariat – w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl
  (dział Urząd Miasta – Wolontariat – w załącznikach do niniejszego ogłoszenia)

UWAGA! Do każdego wydarzenia wymagany jest oddzielny formularz zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej:

Urząd Miasta Leszna

Biuro Kadr i Płac

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

z dopiskiem „wolontariat”

e-mail: nbinias@leszno.pl

Osoba do kontaktu: Natalia Biniaś, Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno,ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 36, tel. 65 529-81-24 .       

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-07-10 09:58:48
0 Koszyk