Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności gospodarka 08 lutego 2019

Leszno dla lokalnego biznesu

Zdjęcie, Leszno dla lokalnego biznesu

Właściciele firm różnych branż z Leszna, przedstawiciele spółek miejskich oraz instytucji okołobiznesowych odpowiedzieli na zaproszenie Prezydenta Miasta Leszna i wzięli udział w spotkaniu środowiska gospodarczego.

Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak w swoim wystąpieniu przedstawił plany samorządu w zakresie najważniejszych inwestycji realizowanych w 2019 roku oraz zamierzeń na najbliższe lata dotyczące m.in. działań w obszarze rewitalizacji oraz utworzenia nowej strefy aktywności gospodarczej w zachodniej części miasta.

Spotkanie z przedstawicielami lokalnego biznesu było przede wszystkim okazją do zaprezentowania planowanych działań w zakresie współpracy na linii Miasto-Biznes. Prezydent w swoim wystąpieniu poinformował uczestników spotkania o powołaniu w strukturach Urzędu Miasta Leszna Referatu Rozwoju Gospodarczego. To nowa jednostka funkcjonująca od marca 2018r. w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju, która dedykowana jest lokalnym przedsiębiorcom. Pracownicy Referatu po pierwsze skoncentrowali się na poznaniu problemów i potrzeb lokalnych firm poprzez indywidualne spotkaniach z ich przedstawicielami. Rekomendacje, problemy i oczekiwania zgłaszane przez przedsiębiorców pozwoliły na określenie konkretnych działań proponowanych i planowanych do realizacji w latach 2019-2020. Aktualnie trwają prace na przygotowaniem nowego portalu dla przedsiębiorców www.biznes.leszno.pl, powiązanego z newsletterem. 

Podczas spotkania wystąpiła Emilia Nowak, finalistka ostatniej edycji programu Mam Talent, której Prezydent Łukasz Borowiak wręczył nagrodę.

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-02-08 09:51:31
0 Koszyk