Graficzny nagłówek podstrony

Koncepcja ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych

W 2017 r. na zlecenie Miasta Leszna opracowano „Koncepcję ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych w centrum miasta jako element procesu rewitalizacji Leszna” 

Celem opracowania było zaproponowanie rozwiązań dążących m.in. do 
połączenia funkcjonalnego dwóch części miasta tzn. północ-południe oraz wschód-zachód,
zniwelowania deficytów komunikacyjnych poprzez stworzenie sieci tras rowerowych, utworzenie ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych, wskazanie punktów Bike&Ride, wyznaczenie miejsc dla stacji do samodzielnej naprawy rowerów oraz przestrzeni parkingowej dla rowerów,
zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, także z uwzględnieniem działań dotyczących ruchu samochodowego występującego razem z ruchem rowerowym, w tym zmniejszenie dozwolonej prędkości pojazdów poruszających się w centrum miasta
zniesienia barier architektonicznych utrudniających komunikację rowerową i pieszą 
Koncepcja jest jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Nowe tory - centrum Leszna po kolei", na który Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem opracowania było zaproponowanie rozwiązań dążących m.in. do:

  • połączenia funkcjonalnego dwóch części miasta tzn. północ-południe oraz wschód-zachód,
  • zniwelowania deficytów komunikacyjnych poprzez stworzenie sieci tras rowerowych, utworzenie ciągów pieszych, rowerowych i pieszo-rowerowych
  • zwiększenia bezpieczeństwa rowerzystów, także z uwzględnieniem działań dotyczących ruchu samochodowego występującego razem z ruchem rowerowym, w tym zmniejszenie dozwolonej prędkości pojazdów poruszających się w centrum miasta
  • zniesienia barier architektonicznych utrudniających komunikację rowerową i pieszą.

Koncepcja jest jednym z zadań zrealizowanych w ramach projektu "Nowe tory - centrum Leszna po kolei", na który Miasto Leszno pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-10-04 12:29:41
0 Koszyk