Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 25 maja 2020

Komisje Rady Miejskiej Leszna przed sesją absolutoryjną

Miejscowość: Online
Data rozpoczęcia: 2020-05-25 10:00
Data zakończenia: 2020-06-03 15:00

ekran otwartego laptopa

Informujemy o terminach posiedzeń komisji Rady Miejskiej Leszna VIII kadencji przed sesją absolutoryjną.

W przypadku każdej komisji porządek obrad jest ten sam:

 1. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Leszna za rok 2019, sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok oraz informacją o stanie mienia Miasta Leszna na dzień 31.12.2019 roku.
 2. Sprawy różne.

A oto harmonogram posiedzeń:

25 maja (poniedziałek)

 • godz. 10.00 - Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej
 • godz. 12.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna 

26 maja (wtorek)

 • godz. 10.00 - Komisja Spraw Społecznych
 • godz. 12.00 - Komisja Budżetowo-Finansowa
 • godz. 14.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

2 czerwca (wtorek)

 • godz. 10.00 - Komisja Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej
 • godz. 12.00 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 • godz. 14.00 - Komisja Rewizyjna

3 czerwca (środa)

 • godz. 10.00 - Komisja Spraw Społecznych
 • godz. 12.00 - Komisja Budżetowo-Finansowa
 • godz. 14.00 - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

W/w posiedzenia odbędą się w zdalnym trybie obradowania. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w posiedzeniu proszeni są o podanie imienia i nazwiska drogą elektroniczną na adres rada@leszno.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie do godz. 15:30. Zwrotnie otrzymają link do posiedzenia.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-05-19 13:42:27
0 Koszyk