Graficzny nagłówek podstrony

Kolorowe Podwórka

Chciałbyś, aby Twoje podwórko było ładniejsze?

Chciałbyś na nim miło spędzać czas?

Może wystarczy posadzić zieleń, postawić ławkę, pomalować ścianę?

Porozmawiaj z sąsiadami, zaplanujcie co można zrobić, aby poprawić Waszą przestrzeń.

Złóżcie wniosek w ramach akcji „Kolorowe Podwórka”.

Zgłoście swój pomysł, a Miasto Leszno może przyłączyć się finansowo do jego realizacji. 

 

 

Formularz wniosku, mapa oraz wykaz ulic obszaru rewitalizacji znajduje się poniżej.

 

UWAGA!

W związku z  przedmiotem zadania oprócz załączników do wniosku na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej konieczne jest dodatkowo załączenie:

1)    koncepcji zagospodarowania terenu (skonsultowanej z Wydziałem Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna),

2)    dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, w części nie należącej do Miasta Leszna,

3)    zgody bezwzględnej większości współwłaścicieli na realizację zadania zawartego we wniosku.

Opublikował: kontakt: ostatnia zmiana: 2019-03-01 12:39:31
0 Koszyk