Graficzny nagłówek podstrony

Kadry każdego szczebla

Czym skorupka za młodu nasiąknie…chciałoby się powiedzieć analizując szkolnictwo w Lesznie. Już od najmłodszych lat dzieci w Lesznie uczone są samodzielności i podejmowania wyzwań: klasy sportowe, dwujęzyczne, realizacja międzynarodowych projektów, to sposoby na aktywizację i poszerzanie horyzontów. Na dalszym etapie edukacji młodzi ludzie mają do wyboru zarówno szkoły ogólnokształcące, techniczne jak i zawodowe, w ramach których działają również klasy pod patronatem leszczyńskich firm, umożliwiające kształcenie kadr adekwatnych do ich zindywidualizowanych potrzeb.

Naukę na leszczyńskich uczelniach wyższych podejmuje młodzież z całej leszczyńskiej aglomeracji stając się  dużą grupą potencjalnych pracowników firm z Leszna. Dzięki pionierskiemu programowi studiów dualnych oferowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego, pracodawcy mają szansę zatrudnić dobrze wykształcone kadry, które dodatkowo zdążyły poznać realia pracy zawodowej. Studia dualne można podjąć na kierunku budownictwo oraz elektronika, specjalność elektromechatronika i elektroenergetyka, gdzie przez 2,5 roku oprócz zajęć teoretycznych studenci kilka dni w tygodniu pracują zawodowo. Planuje się zastosowanie tego trybu nauczania na kolejnych kierunkach studiów.

Leszno jest atrakcyjne dla przedsiębiorców również z punktu widzenia kosztów pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było niższe od średniej krajowej (4 290,52 zł) i wynosiło 3 406,02 na koniec 2016 roku.

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-01-10 15:20:18
0 Koszyk