Graficzny nagłówek podstrony

Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 - dzieci zamieszkałych w obwodzie

Informacja o zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 5 marca do 28 marca 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni.

W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka.

Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio w sekretariacie szkoły bądź ze strony internetowej.

Opublikował: Małgorzata Zachacz kontakt: mzachacz@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-03-12 08:57:39
0 Koszyk