Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 12 lipca 2019

Informacja o przetargu

Zdjęcie, Informacja o przetargu

Informujemy, że w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 15 części, przy czym dla 5 części zakres zamówienia obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej, natomiast dla 10 części opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy.

 

Termin składania ofert: do dnia 26.07.2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 26.07.2019 r., o godz. 10:30

 

Zadanie jest ważnym elementem projektu modelowej rewitalizacji pn. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/240054 

Więcej informacji o postępowaniu znajduje się na stronie

http://bip.leszno.pl/przetarg/5827/pr-r-271-02-2019 

 

Zachęcamy do składania ofert.

 

Opublikował: Magdalena Urbaniak kontakt: murbaniak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-07-16 09:17:21
0 Koszyk