Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności rewitalizacja 29 marca 2019

Informacja o przetargu

Zdjęcie, Informacja o przetargu

Informujemy, że w dniu 28.03.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 21 części, przy czym dla 13 części zakres zamówienia obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej, natomiast dla 8 części opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy.

Termin składania ofert: do dnia 06.05.2019 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: dnia 06.05.2019 r., o godz. 10:30

Zadanie jest ważnym elementem projektu modelowej rewitalizacji pn. „Nowe tory – centrum Leszna po kolei" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia zamieszczone zostały na platformie zakupowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/211923 

Więcej informacji o postępowaniu znajduje się na stronie http://bip.leszno.pl/przetarg/5326/pr-r-271-01-2019 

Zachęcamy do składania ofert.

 

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-04-01 08:20:04
0 Koszyk