Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności gospodarka 16 października 2019

II tura rekrutacji do projektu Rozwiń skrzydła w biznesie

Zdjęcie, II tura rekrutacji do projektu Rozwiń skrzydła w biznesie

Jesteś młodym przedsiębiorcą działającym krócej niż 2 lata? Ruszył program wsparcia w ramach projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie". To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój. Możesz zyskać łącznie do 55.500 zł!

Przedmiotem projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie" jest wsparcie dla 40 firm z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy).

 

Kompleksowy program inkubacji obejmuje:

 • wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 40.000 zł,
 • wsparcie merytoryczne obejmujące usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne o wartości 15.500 zł.

Dofinansowanie wynosi 85%. Wkład własny inkubowanej firmy to 15%.

Uczestnikami nie mogą być firmy, które korzystały wcześniej z usług, bądź programów inkubacji organizowanych przez LCB lub jakiegokolwiek wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu.

Program inkubacji składa się z następujących etapów:

 • rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i ogólnodostępny z informacją dotyczącą warunków i kryteriów z formularzem rekrutacyjnym (dokumenty do pobrania poniżej),
 • selekcja – weryfikacja kwalifikowalności uczestnika zgodnie z regulaminem konkursu i regulaminem rekrutacji, spotkanie z zespołem oceniającym, pisemna ocena zespołu oceniającego, utworzenie
  listy rankingowej najlepszych wniosków, możliwość jednokrotnego odwołania rozpatrywanego przez innych członków zespołu oceniającego, publikacja ostatecznej listy firm zakwalifikowanych do wsparcia,
 • określenie zakresu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego – przy współpracy z opiekunem przydzielonym przez LCB zostanie opracowany Indywidualny Plan Inkubacji oraz Program Rozwoju Przedsiębiorstwa, w których dokonany zostanie wybór usług dopasowanych do potrzeb inkubowanej firmy z katalogu usług świadczonych przez LCB oraz usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,
 • podpisanie umowy określającej zakres i harmonogram wsparcia, sposób rozliczenia oraz prawa i obowiązki stron, w tym przekazywania informacji o rozwoju firmy także po zakończeniu wsparcia,
 • realizacja programu inkubacji zgodnie z harmonogramem,
 • monitoring i ewaluacja realizacji programu inkubacji z ewentualną modyfikacją wynikającą ze zdiagnozowanych bieżących potrzeb - spotkania z opiekunem minimum co miesiąc,
 • monitoring i ewaluacja do 36 miesięcy po zakończeniu projektu.
   

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

Rekrutacja

II tura: 15.10 - 15.11.2019

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.lcb.leszno.pl/Rozwin_skrzydla_w_biznesie_10d

 

Zgłoś się do Leszczyńskiego Centrum Biznesu  i zapytaj o szczegóły!

Honorata Michalak
tel. 65 32 22 101
e-mail: hmichalak@lcb.leszno.pl

Ewelina Tomaszewska
tel. 65  32 22 104
e-mail: etomaszewska@lcb.leszno.pl

Mariola Miszkiewicz
tel. 65 32 22 107
e-mail: mmiszkiewicz@lcb.leszno.pl

Dagmara Kostrzewa
tel. 65 32 22 105
e-mail: dkostrzewa@lcb.leszno.pl

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-10-16 08:41:51
0 Koszyk