Graficzny nagłówek podstrony

Strefa Inwestycyjna I.D.E.A.

W związku z zagospodarowaniem Strefy Przemysłowej VASA, miasto od kilku lat inwestuje w przygotowanie i rozwój terenów inwestycyjnych należących do Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. Obejmuje ona obszar 158 hektarów, na których działają firmy lokalne i z kapitałem zagranicznym, z czego 5,5 hektarów terenów dostępnych jest jeszcze dla nowych inwestorów.

Strefę Inwestycyjną I.D.E.A. wyróżnia dogodna lokalizacja, dostępność komunikacyjna, możliwość wydzielenia działki o wielkości zgodnej z oczekiwaniami inwestora oraz sąsiedztwo już działających firm. Tereny w Strefie I.D.E.A. przeznaczone są zarówno pod obiekty produkcyjne, jak i zabudowę usługową.

Dodatkowo 10,6 ha Strefy to podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK". Przedsiębiorcom, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności na tym obszarze, przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. W celu stworzenia jak najlepszych warunków do inwestowania, miasto wybudowało na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. ulicę Geodetów łączącą ten obszar z drogą krajową nr 5, wyposażyło większą część terenów w infrastrukturę techniczną i oświetlenie uliczne oraz wybudowało Inkubator Przedsiębiorczości.

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-10-30 15:01:42
0 Koszyk