Graficzny nagłówek podstrony

Miejskie dotacje na zakup i montaż systemu retencyjnego lub retencyjno – rozsączającego w roku 2021

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co?

Dotacje na zadania inwestycyjne związane z zakupem i montażem systemu retencyjnego lub retencyjno-rozsączającego powodującego odpływ wód opadowych i roztopowych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy. 

Kwota dotacji

Do 4.000 zł.

Termin

Wnioski na rok 2021 należy składać w dniach od 31 maja do 30 czerwca 2021 roku. Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać:

  • w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5 
  • wysłać pocztą tradycyjną lub
  • poprzez ePUAP.

Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-05-25 10:43:22
0 Koszyk