Graficzny nagłówek podstrony

Miejskie dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co?

Dotacje na zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych.

Kwota dotacji

 5 000 zł

Termin

Wnioski  należy składać w dniach od 14 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. 

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać: 

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydział Ochrony Środowiska , ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno, 
  • poprzez ePUAP,
  • lub w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy K. Karasia 15 bezpośrednio do przeznaczonej do tego celu urny przy budynku Urzędu

Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-05-21 15:47:07
0 Koszyk