Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co?

Dotacje na zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych.

Kwota dotacji

6.000 zł

Termin

Wnioski na rok 2020 należy składać w dniach od 18 maja do 30 czerwca 2020 roku. Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać:

  • w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy K. Karasia 15 bezpośrednio do przeznaczonej do tego celu urny przy budynku Urzędu lub
  • wysłać pocztą tradycyjną lub
  • poprzez ePUAP.

Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-05-12 08:36:53
0 Koszyk