Graficzny nagłówek podstrony

Miejskie dotacje na zmianę sposobu ogrzewania - wymiana kotła

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Na co?

Dotacje na zadania inwestycyjne związane ze zmianą sposobu ogrzewania w przypadku:

  1. zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub ogrzewanie elektryczne),
  2. przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  3. zastosowania kolektorów słonecznych.

Przypominamy w tym miejscu o obowiązku przestrzegania uchwał antysmogowych, z których wynika obowiązek usuwania przestarzałych źródeł ciepła.

Wg uchwał antysmogowych należy usunąć:

  • do 1.01.2024 r. kotły BEZKLASOWE,
  • do 1.01.2026 r. ogrzewacze miejscowe (m.in. kominki, kozy, piece kaflowe),
  • do 1.01.2028 r. kotły klasy 3. i 4.

Kwota dotacji

Do 4.000 zł,  do 6.000 zł oraz 10 000 zł

Termin

Wnioski na rok 2021 należy składać w dniach od 14 kwietnia 2021 oku  do 30 czerwca 2021 roku. 

Kompletne wnioski będą rozpatrywane raz w roku w kolejności zgłoszeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać:

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres:  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno lub
  • poprzez ePUAP,
  • w Urzędzie Miasta Leszna przy ulicy K. Karasia 15 bezpośrednio do przeznaczonej do tego celu urny w/przy budynku Urzędu przy ul. Wałowej 5.

Więcej informacji

Wzory wniosków i załączników znajdują się poniżej, w plikach do pobrania.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel.: 65 529 81 85.

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-05-21 15:46:15
0 Koszyk