Graficzny nagłówek podstrony

Dotacje na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest w roku 2019

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI W ROKU 2019

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na współfinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacje będą udzielanie na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

a) do 4 000 złotych i do 6 000 złotych w przypadku:

-  zmiany źródła ciepła (wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy, olejowy lub  ogrzewanie elektryczne),

-  przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej,

- zastosowania kolektorów słonecznych,

b) 6 000 złotych w przypadku:

- zastosowania odnawialnych źródeł energii tj. instalacji fotowoltaicznych,

c) do 4 000 złotych w przypadku:

- usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów budowlanych zawierających azbest, przy czym maksymalny koszt usunięcia (demontaż, transport, unieszkodliwienie) 1Mg odpadów zawierających azbest nie może być większy niż 1600 zł, zaś w przypadku usług polegających na transporcie i unieszkodliwianiu odpadów (bez demontażu) łączny ich koszt nie może przekraczać kwoty 800 zł/Mg.

d)  do 2 000 złotych i 4 000 złotych w przypadku:

- zakupu i montażu systemu retencyjnego lub retencyjno – rozsączającego powodującego częściowe bądź całkowite odciążenie kanalizacji miejskiej od dopływu wód opadowych
i roztopowych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5,pokój nr  23-24. Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze będą zamieszczone na stronie internetowej www.leszno.pl  (zakładka Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska) lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2019 należy składać w dniach od  25 lutego 2019 roku  do dnia 30 czerwca 2019  roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna   tel:  65 529 81 85.

 

                                                                                         

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2019-08-21 12:51:31
0 Koszyk