Graficzny nagłówek podstrony

Dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  UZYSKANIA DOTACJI W ROKU 2020

 

Miasto Leszno przystępuje do udzielania dotacji na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o której mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).

 

Dotacja może zostać udzielona stowarzyszeniu ogrodowemu do wysokości 70% poniesionych przez stowarzyszenie kosztów, ale w kwocie nie większej niż 10 000 zł na zadanie w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym.

 

Wnioski o przyznanie dotacji można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Wałowej 5, pokój nr  23-24. Szczegółowe informacje, wniosek oraz niezbędne formularze będą zamieszczone na stronie internetowej www.leszno.pl  (zakładka Dla Mieszkańca - Dział Ochrona Środowiska) lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska.

Wnioski będą rozpatrywane raz w roku. Wnioski na rok 2020 należy składać w dniach od  1 marca  2020 roku  do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna tel:  65 529 81 85.

 

                                                                                           I Z-ca Prezydenta Miasta Leszna

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2020-02-28 12:33:57
0 Koszyk