Graficzny nagłówek podstrony

Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane dotychczas przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych od 1 stycznia 2021 realizowane są przez

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie

ul.Śniadeckich 5

64-100 Leszno

tel. 65 529-94-33  lub 65 529-81-90
e -mail sekretariat@pupleszno.pl

Ponadto, od 2020 roku rozpoczęła się nowa kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Leszna

Nowy skład Rady został powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 185/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. :

  1. Pani Agnieszka Ciesielska/ Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TOTUS TUUS -  Przewodnicząca
  2. Pani Gabriela Jarecka/ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów/ - Zastępca Przewodniczącej,
  3. Pani Elżbieta Dyzert/ Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku/ - Sekretarz
  4. Pani Danuta Dudziak/Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" /- Członek
  5. Pani Anna Juskowiak/ Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"/- Członek

W sprawach dotyczących zakresu działań Rady należy kontaktować się z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie  przy ul.Śniadeckich 5 tel. 65 529-81-90.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2021-02-23 10:39:20
0 Koszyk