Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności gospodarka 05 czerwca 2018

Bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców „PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – małe firmy, wielkie zmiany.

Zdjęcie, Bezpłatne spotkanie dla przedsiębiorców „PRAWO DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – małe firmy, wielkie zmiany.

21 czerwca w Hotelu Akwawit (ul. Św. Józefa 5) odbędzie się spotkanie informacyjne skierowane dla małych i średnich przedsiębiorców. Wydarzenie organizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem spotkania jest rozpowszechnienie wśród przedsiębiorców nowych rozwiązań prawnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. W trakcie spotkania przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Krajowej Administracji Skarbowej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Punktu Informacyjnego Funduszu Europejskich, Banku Gospodarstwa Krajowego, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Dozoru Technicznego będą do dyspozycji przedsiębiorców udzielając porad oraz informując o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

Chętnych przedsiębiorców prosimy o rejestrację poprzez portal http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Opublikował: Izabela Wojciechowska kontakt: iwojciechowska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2018-06-05 14:52:58
0 Koszyk