Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 13 lutego 2017

Zostaw swój 1% w Lesznie!

Zdjęcie, Zostaw swój 1% w Lesznie!

Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje pozarządowe, które działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców. Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne.

Wszystko to dzieje się z pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście.

Jak dokonać odpisu?

Krok 1: Wybierz organizację pożytku publicznego z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za rok 2016

 

 

LP.

KRS

Nazwa Organizacji

1

0000122672

AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI

2

0000073867

CENTRUM PROMOCJI I ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH "PISOP'

3

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

4

0000024181

FUNDACJA " DR CLOWN" O/LESZNO    cel szczegółowy: LESZNO

5

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

6

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

7

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO
cel szczegółowy: LESZNO

8

0000153535

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

9

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

10

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

11

0000466115

FUNDACJA STREFAPL

12

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

13

0000270261

KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO
cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

14

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

15

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

16

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

17

0000248353

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

18

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

19

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

20

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

21 0000028529 MKS REAL-ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL-ASTROMAL

22

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

23

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

24

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem: Koło Leszno

25

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 ZIELONY ŚWIAT cel szczegółowy: ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223 

26

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 IM MISIA USZATKA 
cel szczegółowy: PM 7 MISIA USZATKA LESZNO 8108

27

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE
cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

28

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE
cel szczegółowy: PM 15 LESZNO 8169

29

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE
cel szczegółowy: PM 18 8060

30

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W LESZNIE
cel szczegółowy: PRZEDSZKOLE 21 LESZNO 8044

31

0000028529

SKF Satori, cel szczegółowy:  SATORI LESZNO

32

0000081477

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE

33

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

34

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

35

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

36

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA

37

0000296593

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

38

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

39

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

40

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

41

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

42

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

43

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL" 
cel szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041

44 0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO

cel szczegółowy: KLUB CRC LESZNO 8241

45

0000210172

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKOWKI  z dopiskiem: MŁODZIEŻOWA SEKCJA KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO

46

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

47

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy: SP NR 1 LESZNO 2011

48

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

49

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

50

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

51

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA PRZY SP NR 1 W LESZNIE
cel szczegółowy: UKS JEDYNKA LESZNO 4290

52

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

53

0000270261

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO TELEKOMUNIKACYJNYCH  cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

54

0000266321

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: Hufiec Leszno


Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie www.pozytek.gov.pl

Jeżeli Państwa organizacji nie ma na liście, a działa ona na rzecz Leszna i jego mieszkańców, prosimy zgłosić to mailowo na adres: aszymanska@leszno.pl.

Na liście znajdują się organizacje, które mają prawo otrzymywać 1%, tzn.:

  • otrzymały status OPP do dnia 30 listopada 2016 r. włącznie;
  • wypełniły obowiązki sprawozdawcze: w odpowiednim terminie sporządziły i przesłały do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe;
  • w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma informacji o rozpoczęciu ich likwidacji lub o ogłoszeniu upadłości.

Krok 2: Wpisz w rubryce  Wniosek o przekazanie 1% należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP, na końcu formularza PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT 28, PIT-38 numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcesz przekazać.

Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej Informacje uzupełniające może podać informacje określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami – można wskazać konkretny cel.

Ważne informacje:

  • elektroniczny wykaz OPP uprawnionych do otrzymywania 1% jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej;
  • Urząd Skarbowy przekaże 1% na konto wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego w terminie od maja do lipca roku podatkowego, w którym składane jest zeznanie podatkowe;
  • na jednym formularzu PIT możesz wskazać tylko jedną organizację, jeżeli rozliczasz się na większej liczbie formularzy PIT, to w każdym z nich możesz wskazać inną organizację;
  • 1% można przekazać składając zeznanie podatkowe w terminie;
  • 1% podatku dochodowego nie przekażą osoby, które rozlicza pracodawca.
  • Pieniądze – 1% podatku należnego za 2016 r. – na konto wybranej organizacji urząd skarbowy przekazuje do końca lipca 2017.

Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO?

Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych pieniędzy przez cały rok organizowane są różne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są projekty edukacyjne, czy rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych. Profil działalności lokalnych organizacji pozarządowych jest bardzo szeroki i zróżnicowany, jest zatem w czym wybierać. Pieniądze przekazać można fundacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych. Można wesprzeć stowarzyszenia sportowe, kulturalne. Jeśli jeszcze nie wiesz komu przekażesz swój 1 % podatku zapoznaj się z naszym informatorem (do pobrania poniżej), w którym opisujemy organizacje działające w Lesznie lub na rzecz jego mieszkańców. Poznaj leszczyńskie organizacje pożytku publicznego i sam zdecyduj, komu udzielisz wsparcia. Wspierając leszczyńskie organizacje budujemy w ten sposób naszą lokalną tożsamość, dajemy przykład aktywności i odpowiedzialności obywatelskiej. Możliwość przekazania 1% należnego podatku to prosta droga zaangażowania się w sprawy Leszna, do podziękowania również organizacjom za ich działalność, a jednocześnie konkretne wsparcie finansowe, dzięki któremu mogą działać dalej. Przekazany 1% podatku, z pewnością „zaprocentuje” – zdziała wiele dobra dla wszystkich tych, którzy dziś korzystają ze wsparcia leszczyńskich organizacji pożytku publicznego.  

 

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-04 09:39:01
0 Koszyk