Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 19 czerwca 2017

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Las

Od 17 czerwca 2017 r. następuje zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew. Osoby fizyczne są zobowiązane zgłosić zamiar usunięcia drzew.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody z dnia 11 maja 2017 r. nakłada od 17 czerwca 2017 r. obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne. Zgłoszenia dokonuje osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości, na której znajdują się drzewa, w przypadku gdy jego usunięcie nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do organu zostaną przeprowadzone oględziny drzew. Organ w ciągu 14 dni od oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w ww. terminie, będzie można usunąć drzewa na zasadzie tzw. milczącej zgody.

Zgłoszenie jest wymagane, gdy planowane jest usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od powierzchni terenu przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Zgłoszenie nie dotyczy nw. osób, które są zobowiązane uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew:

  • użytkowników wieczystych, dzierżawców, najemców,
  • posiadaczy działek na Rodzinnych Ogrodach Działkowych
  • osób fizycznych usuwających drzewa na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

Pozostałe zmiany przepisów dotyczących usuwania drzew znajdą Państwo pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/

Opublikował: Michał Żyski kontakt: mzyski@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-19 09:12:14
0 Koszyk