Graficzny nagłówek podstrony

Zamówienia publiczne

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział  Promocji i Rozwoju informuje, iż dnia 19.12.2016 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usługi biegłego rewidenta polegające na zweryfikowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu  „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” realizowanego z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju."

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się pod poniższym linkiem: .
Termin i miejsce składania ofert: do 29.12.2016r., do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64 - 100 Leszno, I piętro.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2016r., do godz. 10:30, Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64 - 100 Leszno, I piętro
Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Martyna Włudarczyk - tel.: 65 529 46 35, e-mail: mwludarczyk@leszno.pl

Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział  Promocji i Rozwoju informuje, iż dnia 19.12.2016 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:

„Usługi biegłego rewidenta polegające na zweryfikowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu  „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” realizowanego z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju."

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajduje się pod poniższym linkiem: http://bip.leszno.pl/tenders/content/2040  

Termin i miejsce składania ofert: do 29.12.2016r., do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64 - 100 Leszno, I piętro.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.12.2016r., do godz. 10:30, Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a, 64 - 100 Leszno, I piętro

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Martyna Włudarczyk - tel.: 65 529 46 35, e-mail: mwludarczyk@leszno.pl

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Opublikował: Martyna Włudarczyk kontakt: mwludarczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-01-03 13:05:02
0 Koszyk