Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 10 maja 2017

Wystawa "Z atelier artystów wielkopolskich"

Miejsce: Muzeum Okręgowe
Data rozpoczęcia: 2017-05-10 9:00
Data zakończenia: 2017-08-20 18:00

Zdjęcie, Wystawa

Od dnia 10 maja do 20 sierpnia 2017 sierpnia 2017 roku w głównym budynku Muzeum przy pl. Metziga 17 można zwiedzać wystawę „Z atelier artystów wielkopolskich.”


Wystawa jest wyborem reprezentatywnych prac artystów związanych z życiem artystycznym Wielkopolski oraz samego Leszna. Wystawione prace obejmują ramy czasowe począwszy od I poł. XVIII aż po XXI wiek, z tym że najstarsze prace wyszły spod pędzla artystów leszczyńskich. Są to zarówno obrazy malarskie, ale także rysunki, grafika oraz rzeźba. Po raz pierwszy zaprezentowany został dorobek artystów wielkopolskich gromadzony od bez mała 70 lat w naszym Muzeum. Ekspozycja powstała w oparciu o wrażenia artystyczne, natomiast zasady grupowania obrazów jednej szkoły, przedstawianie odrębnych gatunków malarskich stały się drugoplanowe. Stąd tematyka wystawy jest bardzo różnorodna, od pejzaży, malarskich przedstawień architektury, poprzez sceny rodzajowe, portrety, autoportrety aż po martwe natury.
W latach 30-tych XIX wieku w Poznaniu powstało Towarzystwo Sztuk Pięknych stąd Poznań był jedynym miastem na ziemiach polskich, w którym w I połowie XIX wieku co pewien czas eksponowano wybitne dzieła malarstwa europejskiego, na publicznych, szeroko dostępnych wystawach. Nie mogło to pozostać bez wpływu na wykształcenie zainteresowań sztuką, wyrobieniem gustu i ogólnie na ożywienie atmosfery kulturalnej w Wielkopolsce. Z Towarzystwem związane było także środowisko artystyczne Leszna poprzez osoby aktywnie w nim uczestniczące, to również zostanie wyeksponowane na prezentowanej wystawie.
Kurator wystawy Grażyna Michalak.

Bilet wstępu: normalny 7 zł/ ulgowy 5 zł

Zapraszamy!

0 Koszyk