Graficzny nagłówek podstrony
Kalendarz 17 maja 2017

Wystawa "Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel - współistnienie wyznań.

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Galeria MBWA
Data rozpoczęcia: 2017-05-17 9:00
Data zakończenia: 2017-12-31 18:00

Zdjęcie, Wystawa

Od 17.05 do 31.12.2017 roku będzie można zwiedzać wystawę czasową „Stolice wielkopolskiego protestantyzmu. Leszno i Śmigiel – współistnienie wyznań.” Muzeum Okręgowe w Lesznie Galeria Sztuki Muzeum, ul. Narutowicza 31.

W 2017 roku przypada 500-lecie reformacji. Muzeum Okręgowe w Lesznie z tej okazji przygotowuje wystawę, która przedstawi protestanckie dziedzictwo Leszna i Śmigla. Obydwa ośrodki mają interesującą i bogatą historię, na którą wielki wpływ wywarli zwolennicy reformy Kościoła katolickiego. Materialne ślady ich kilkuwiekowej obecności towarzyszą nam do dziś i stanowią o pięknie i wyjątkowości obydwu miast. Wiele cennych dzieł kultury umysłowej wytworzonych przez naszych poprzedników – tych wielkich i tych niesłusznie zapomnianych - przechowywane jest w archiwach, bibliotekach i muzeach. Często nie zdajemy sobie sprawy, kto współtworzył miejsca, które są naszym domem.
Poprzez ponad 160 obiektów: rękopiśmienne dokumenty, książki, korespondencję, przedmioty będące dawniej wyposażeniem świątyń protestanckich, wizerunki duchownych i przedstawicieli wspólnot religijnych oraz widoki miejsc chcemy ukazać rolę i pozycję Leszna i Śmigla w dziejach protestantyzmu na ziemiach polskich oraz ich związki międzynarodowe. W miastach tych występowały najważniejsze nurty chrześcijaństwa doby reform: bracia czescy (Leszno), luteranie (Śmigiel, Leszno wraz z Zaborowem), kalwiniści (Leszno) i arianie (Śmigiel).
Na wystawie pragniemy zaprezentować te wspólnoty religijne i ich dzieje w poszczególnych miastach, ale i ukazać wzajemne powiązania, zależności i konflikty, nade wszystko ich fenomen, który wyraża się w odmienności kulturowej tych ośrodków.
Dla zilustrowania dziejów i dziedzictwa protestanckiego posłużymy się zbiorami własnymi Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz szeregu instytucji (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Lesznie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, Muzeum Regionalne w Kościanie, Biblioteka Kórnicka PAN, Biblioteka Gdańska PAN, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie) i zbiorów prywatnych.
Partnerami wystawy są: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Kórnicka PAN i Muzeum Ziemi Wschowskiej. Wystawa powstaje we współpracy z Muzeum Ziemi Wschowskiej, które w tym samym terminie udostępni ekspozycje o protestantyzmie we Wschowie.

Serdecznie zapraszamy!

Bilet wstępu: normalny 7 zł/ulgowy 5 zł

0 Koszyk