Graficzny nagłówek podstrony

Współpraca samorządu z NGO

Ta część portalu www.leszno.pl jest zarezerwowana i otwarta dla organizacji pozarządowych.

Zainteresowani jesteśmy prezentacjami leszczyńskich organizacji i ich ofertami kierowanymi do mieszkańców Leszna.

Chcemy w tym miejscu informować mieszkańców Leszna i inne organizacje pozarządowe działające na terenie miasta o:

  • projektach leszczyńskich organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkańców Leszna,
  • konferencjach, szkoleniach, wykładach, prezentacjach, zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów, itp. (relacje z wydarzeń mogą być ilustrowane zdjęciami, grafikami),
  • dobrych praktykach,
  • ogłoszeniach i ofertach wolontariatu,
  • możliwościach ubiegania się o fundusze zewnętrzne dla NGO.

Za pośrednictwem portalu chcemy:

  • udostępniać organizacjom rzetelne informacje,
  • promować społeczeństwo obywatelskie,
  • budować sieć relacji pomiędzy NGOs w Lesznie,
  • udostępnić bazę danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Leszna.

Poprzez stronę www.leszno.pl chcemy zaprezentować mieszkańcom miasta Leszna działania prowadzone przez leszczyńskie organizacje. Portal jest szansą na dotarcie do adresatów projektów, możliwością nawiązania kontaktu ze współpracownikami, aktywistami czy umieszczenia ogłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Wszystkie dane kontaktowe w zakładce KONTAKT

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, TEKST

Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Do_pobrania_10011.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Więcej informacji znajdziesz na: http://www.leszno.pl/Do_pobrania_10011.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok

Przeczytaj: Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-10-25 14:33:30
0 Koszyk