Graficzny nagłówek podstrony

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne publiczne

Nazwa Adres
LESZNO
Dyrektor Telefon e-mail strona www
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Kurpińskiego 1 Barbara Kochanek (65) 529 41 45 email www
Zespół Szkół Nr 2:
 • II Liceum Ogólnokształcące
 • Gimnazjum nr 4
ul. Bolesława Prusa 33 Krystyna Łasowska (65) 526 84 85 email www
III Liceum Ogólnokształcące  Plac Kościuszki 5 Konrad Kokociński (65) 529 90 14 email www
Zespół Szkół Ekonomicznych:
 • Technikum nr 1
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1
ul. Poniatowskiego 2 Irena Szynkarek (65) 529 24 07
fax: (65) 529 92 11
email www
Zespół Szkół Technicznych:
 • Technikum nr 2
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2
ul. G. Narutowicza 74a Renata Perek (65) 529 94 35 email www
Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych:
 • Technikum nr 5
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
ul. Kilińskiego 4 Janina Piotrowiak
(65)  520 61 25
fax: (65) 520 59 05
email www
Zespół Szkół nr 4:
 • Technikum nr 4
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4
 • IV Liceum Ogólnokształcące
ul. Kurpińskiego 2 Maria Koroniak (65) 529 95 34 email www
Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych:
 • Technikum nr 3
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
 • Technikum Uzupełniajace dla Dorosłych nr 3
ul. 1-go Maja 1 Franciszek Kaczmarek (65) 529 94 30
(65) 529 97 88
email www
Zespół Szkół Specjalnych:
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
al. Jana Pawła II 10 Wioletta Lewandowska
(65) 520 40 04 email www

Zespoły Szkół - szkoły niepubliczne

Nazwa Adres LESZNO

Osoba

prowadząca

Telefon

strona

www

Prywatny Zespół Szkół:
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
al. Krasińskiego 22

Henryk

Jóźwiak

(65) 529 23 62 www
Zespół Prywatnych Szkół Średnich:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealne Studium BHP w Lesznie
ul. Zielona 30

Ewelina

Świtała

(65) 529 67 06 www
Zakład Doskonalenia Zawodowego:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Policealne Studium Kosmetyczne
 • Gimnazjum dla Dorosłych ZDZ w Lesznie
ul. Krótka 5
ul. Królowej Jadwigi 10

ZDZ w Poznaniu,

Centrum Kształcenia

w Lesznie

(65) 529 25 21 www
Prywatna Szkoła Techniczna:
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
ul. G. Narutowicza 74a Tadeusz Kubiaczyk 601 055 440
Zespół Szkół Prywatnych w Lesznie:
 • Pierwsze Prywatne Gimnazjum im. T.  Łopuszańskiego
 • Pierwsze Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. T. Łopuszańskiego
ul. Dąbrowskiego 5 Anna Handke (65) 529 59 27
Prywatne Liceum Ogólnokształcące

ul. Zielona 5

Eugeniusz

Świtała

(65) 529 97 95 www
Instytut Edukacji i Biznesu:
 • Policealna Szkoła Ekonomii i Informatyki
 • Policealna Szkoła Weterynarii przy Instytucie Edukacji i Biznesu
 • Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Instytucie Edukacji i Biznesu
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy IEiB w Lesznie
 • Policealna Szkoła Geodezji i Drogownictwa przy IEiB w Lesznie
ul. Słowiańska 11

Dariusz

Nowakowski

(65) 529 48 20 www
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lesznie
 • Policealna Szkoła Pracowników Ochrony dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealna Szkoła Informatyki dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealna Szkoła Ekonomii dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealna Szkoła Administracji dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych w Lesznie
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lesznie
ul. 17 stycznia 45

Longina

Raburska

(65) 529 64 44
TEB Edukacja:
 • Studium Medyczne TEB Edukacja w Lesznie
 • Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych w Lesznie
 • Policealna Szkoła TEB Edukacja
 • Technikum TEB Edukacja w Lesznie
ul. 17 stycznia 90

TEB Edukacja

Sp. z o. o.

(65) 526 19 66 www
Centrum Nauki i Biznesu ŻAK
 • Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Lesznie
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lesznie
 • Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" w Lesznie
 • Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Lesznie
 • Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Lesznie
 • Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" w Lesznie
 • Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Lesznie
 • Policealna Szkoła Aktywizacji Zawodowej "Żak" w Lesznie
ul. Rynek 33

Centrum Nauki

i Biznesu

"Żak" Sp. z. o. o

(65) 520 23 00 www
Opublikował: Agnieszka Idczak kontakt: aidczak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-28 10:16:00
0 Koszyk