Graficzny nagłówek podstrony

Rejestracja oferty o zamianę

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Leszna
Biuro Gospodarki Lokalowej     
Aleje Jana Pawła II 21, I piętro, pokój nr 10
w godzinach:

Poniedziałek: 7.30 - 16.00
Wtorek: 7.30 - 14.30
Środa: 7.30 - 14.30
Czwartek: 7.30 - 14.30
Piątek: 7.30 - 14.30

lub elektronicznie na adres e – mail : zamianamieszkan@leszno.pl

Dodatkowe informacje

dotyczące zamiany lokalu zainteresowani mogą uzyskać w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, I piętro pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 65 529 81 78.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o zamianę lokalu powinna złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Leszna ofertę o zmianę lokalu, do której należy dołączyć tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu oraz w ramach posiadanych możliwości zdjęcia zajmowanego mieszkania.

Wypełnioną ofertę należy potwierdzić w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 (dot. osób zameldowanych w lokalu) oraz u zarządcy/właściciela budynku (dot. struktury lokalu, osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą oraz stanu konta czynszowego). W ofercie o zamianę należy zaznaczyć, czy wyraża Pan/Pani zgodę na umieszczenie tej oferty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21 oraz na stronie internetowej.

Opłaty

Oferta o zamianę lokalu nie podlega opłacie skarbowej.

Opublikował: Lucyna Gbiorczyk kontakt: lgbiorczyk@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-21 11:38:56
0 Koszyk