Graficzny nagłówek podstrony

Program Rewitalizacji

Do końca 2015 r.  dokumentem, który wyznaczał kierunki działań w zakresie rewitalizacji był Lokalny Program Rewitalizacji Leszna na lata 2010 – 2015. LPR definiował obszar wskazany do rewitalizacji, który obejmował przede wszystkim Stare Miasto oraz inne obszary dysfunkcyjne: tereny MOSiR, MPWiK oraz strefę inwestycyjną I.D.E.A.

W związku z wejściem w życie Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października Miasto Leszno przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Pierwszym etapem prac było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, który poprzedziło sporządzenie diagnozy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie  elektronicznej - za pośrednictwem portalu konsltacje.leszno.pl, jak i przez organizowane spotkania i debaty.

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji art. 6 ust. 9, zakończyliśmy konsultacje w sprawie wyznaczenia powyższych obszarów, zamieszczając informacje podsumowujące przebieg konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.leszno.pl/contents/content/131/982

Radni Rady Miejskiej uchwałą nr XXIII/280/2016 z dnia 19 maja 2016 r. przyjęli wyznaczone na terenie Miasta Leszna obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3770/

23 czerwca 2016 r. Radni Rady Miejskiej Leszna podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji:

http://bip.leszno.pl/resolutions/content/1340

Obecnie, pracujemy nad sporządzeniem projektu gminnego programu rewitalizacji, ogłosiliśmy nabór projektów, które można składać do 15 września 2016 r. Poniżej zamieszczamy fiszkę projektową, a szczegółowe informacje odnośnie zgłaszania pomysłów znajdują się pod linkiem:

http://www.leszno.pl/Zglos_swoj_pomysl_na_centrum_Leszna_282.html


Opublikował: Anna Stasiak kontakt: astasiak@leszno.pl ostatnia zmiana: 2016-08-23 13:58:12
0 Koszyk