Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 12 kwietnia 2017

Pozyskaj grant w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Zdjęcie, Pozyskaj grant w  Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Można już składać oferty w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara! Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe oraz organizacje pozarządowe pełniące role Patronów – wspierających inicjatywy lokalne, mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów nawet do 5 tys. zł. Oferty można składać do 4 maja br.

„W ramach Konkursu Mikrodotacji chcemy zaktywizować Wielkopolan do działań na rzecz swojej społeczności” – mówi Joanna Piechocka koordynatorka projektu, Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, grupy samopomocowe oraz organizacje pozarządowe pełniące role Patronów – wspierających inicjatywy lokalne, mogą pozyskiwać środki na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego. Szansę na dofinansowanie będą miały  inicjatywy edukacyjne, kulturalne, ekologiczne, sportowe, czyli mieszczące się w jednym z obszarów wymienionych w art. 4 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Działania te, w dowolnej formie np. warsztatów, spotkań, targów, mogą być kierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych itp.” – uzupełnia J. Piechocka.

Dodatkowo młode organizacje pozarządowe, działające nie dłużej niż 30 miesięcy, których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza 25 tys. zł mogą pozyskać środki na swój rozwój.

Maksymalna wartość mikrodotacji to 5000 zł. Można ją przeznaczyć na wszelkie niezbędne i uzasadnione wydatki.

„Wymagamy 10% wkładu własnego. Nie musi on jednak być finansowy lub rzeczowy, a może być zapewniony poprzez pracę wolontariuszy” – dodaje J. Piechocka.

Inicjatywy w ramach Konkursu mogą być realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 października 2017 roku. Każdy, kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie, będzie miał szansę skonsultować pomysł z doradcą.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie oferty w generatorze dostępnym na stronie www.pisop.org.pl.

Regulamin konkursu oraz kontakty do doradców dostępne są na stronie www.pisop.org.pl/fio.

W poprzednich edycjach Konkursu w samym Lesznie zrealizowanych zostało niemal 30 projektów.

„Już od pierwszej edycji Konkursu w 2014 r., Urząd Miasta Leszna wspiera nasze działania w tym zakresie. Pomaga nam w dotarciu do potencjalnych oferentów, a także już na etapie realizacji poszczególnych inicjatyw” – podkreśla J. Piechocka.

Również w obecnym konkursie Miasto Leszno podpisało z Centrum PISOP umowę partnerską, w  ramach której  będziemy m.in. współpracować w zakresie promocyjnym, organizacyjnym, animacyjnym, ponadto przedstawiciel Urzędu zostanie zaangażowany  do oceny merytorycznej z złożonych projektów.

Zaangażowanie obu stron w zakresie wdrażania Programu FIO na terenie Wielkopolski z pewnością przyniesie szereg korzyści i przełoży się na efektywność wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają:

 - ze strony Centrum PISOP  Joanna Piechocka Sekretarz Zarządu Centrum PISOP, koordynatorka projektu, tel. 534 205 699 lub e-mail: joanna.piechocka@pisop.org.pl,

- ze strony Miasta Leszna – Anna Szymańska Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w projekcie Ambasadorka FIO, tel. 65 529 54 03 lub e-mail: aszymanska@leszno.pl

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Opublikował: Anna Szymańska kontakt: aszymanska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-04-12 13:09:39
0 Koszyk