Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności NGO 14 czerwca 2017

Podziękowano Wolontariuszom

Zdjęcie, Podziękowano Wolontariuszom

Rola, znaczenie i postrzeganie wolontariatu w Lesznie bardzo się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki pracy wolontarystycznej można nie tylko przyczynić się do budowania lepszego świata poprzez bezinteresowną pomoc innym, ale również zdobyć nowe doświadczenie. Wolontariuszem może zostać każdy kto ma tylko chęć i zapał do pracy.

 Pomagać innym, to piękna rzecz. Wie o tym   Pani Grażyna Banasik - prezes Leszczyńskiego Banku Żywności. Postanowiła ona docenić tych, którzy na co dzień pomagają bezinteresownie potrzebującym. Z inicjatywy Pani Prezes LBŻ, odbyła się we wtorek 13 czerwca Gala Wolontariatu. Prezydent Łukasz Borowiak również bardzo wspiera ideę wolontariatu, dołożył więc wszelkich starań by uhonorować pracujących bezinteresownie na rzecz innych. Wszyscy współpracujący z Leszczyńskim Bankiem Żywności Darczyńcy oraz Wolontariusze zostali uhonorowani podziękowaniami od prezes  Grażyny Banasik i Prezydenta Łukasza Borowiaka. Zaproszenia do sali Miejskiego Ośrodka Kultury otrzymało ponad 280 osób. Na Galę zaproszono przedstawicieli firm, które stale wspierają Leszczyński Bank Żywności, dyrektorów szkół oraz nauczycieli opiekujących się grupami wolontariuszy i samych wolontariuszy. Największą grupę stanowiły dzieci i młodzież angażujące się w różnego rodzaju przedsięwzięcia inicjowane przez LBŻ.

Prezydent Łukasz Borowiak podziękował prezes Grażynie Banasik za jej pracę wolontariacką, za zaangażowanie i za współpracę. Podkreślał w swoim przemówieniu wagę wolontariatu w budowaniu aktywnego, obywatelskiego, odpowiedzialnego społeczeństwa:

„Pomysłów na wolontariat jest tak wiele, jak wielu jest wolontariuszy. Każdy z nas ma swoje wyobrażenie nt. wolontariatu i tego co chciałby robić. Przed nam kolejna edycja akcji pn. Aktywne Obywatelskie Leszno. Jest to wydarzenie, którego celem jest  promocja różnych form aktywności społecznej, w tym: wolontariatu, działalności NGO, podmiotów ekonomii społecznej, leszczyńskich instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna, a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego
i pozarządowego. Jeśli chcecie być częścią wydarzenia i zaangażować się jako wolontariusze zgłoście się do nas. Razem zbudujmy Aktywne Obywatelskie Leszno.”

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, Miasto Leszno co roku w grudniu ogłasza konkurs o tytuł „Leszczyńskiego Wolontariusza Roku”, który podsumowywany jest podczas uroczystej gali, organizowanej w ramach leszczyńskich obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Urząd Miasta Leszna również wprowadził wolontariat, każdy  może przystąpić do Programu Wolontariatu i zdobyć  nowe doświadczenia i umiejętności zawodowe. Taki wolontariat  może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, niepowtarzalnym doświadczeniem, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie ambicji – wolontariusze w Urzędzie są częścią doświadczonego zespołu i wykonują odpowiedzialne zadania.

Opublikował: Aleksandra Michalska kontakt: amichalska@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-06-21 12:02:27
0 Koszyk