Graficzny nagłówek podstrony
Aktualności 14 lipca 2017

Ogłoszenie o III konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Zdjęcie, Ogłoszenie o III konkursie ofert - Program leczenia niepłodności

Prezydent Miasta Leszna Zarządzeniem Nr 343/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. ogłosił III konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2017”

Zakres programu polityki zdrowotnej:

 Program obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych badań diagnostycznych w celu wykrycia przyczyn niepłodności u par pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim zamieszkałych na terenie miasta Leszna.

 Szczegółowe warunki konkursu znajdują się na stronie:

 http://bip.leszno.pl/ordinances/content/2868

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 2 sierpnia 2017 r., do godz. 09:45 w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, pokój nr 14.

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 sierpnia 2017 r., o godz. 10:00. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.

Opublikował: Bernadeta Klupś kontakt: bklups@leszno.pl ostatnia zmiana: 2017-07-14 12:30:07
0 Koszyk